Stort internationellt intresse för smarta miljötekniklösningar i Valla Torg

Stockholmshem är med och utvecklar den smarta staden

Inom ramen för EU-projektet GrowSmarter ska Valla Torg i Årsta utvecklas till en europeisk förebild för hållbara stadsdelar. Stockholmshem bygger om och byter stammar i sex hus i området och i samband med ombyggnaden tillkommer även ett antal smarta tekniklösningar som ska minska husens energiförbrukning och utsläppen av växthusgaser i området.

 BILD HÄR

Projektet GrowSmarter är ett femårigt projekt med start 2015 som leds av Stockholms Stad och handlar om hur städer med hjälp av smarta miljötekniklösningar kan skapa fler jobb och växa, och samtidigt bli mer energieffektiva med minskad klimatpåverkan. Städerna ska dessutom bli mer lättframkomliga och attraktiva för invånarna.

I GrowSmarter samarbetar europeiska städer med olika miljöteknikföretag för att testa och utveckla 12 innovativa lösningar för urban hållbar tillväxt. Stockholm, Barcelona och Köln ska demonstrera lösningarna tillsammans med de miljöteknikföretag som ingår i projektet. Med i projektet är också fem europeiska städer som tar del av erfarenheter kring projektets hållbara lösningar för att i underlätta för implementering i större skala.

Några av de smarta energilösningarna som ska införas i Valla Torg är:

  • Tilläggsisolering av fasad och tak
  • Moderna energieffektiva fönster
  • Frånluftvärmepump
  • Smarta sensorer
  • Visualisering av förbrukning av el, värme och varmvatten för de boende
  • Solceller
  • Stationär sopsug och optisk sopsortering
  • Leveransboxar
  • Bil- och cykelpool

Läs mer om GrowSmarter på Stockholm stads webbplats och se Stockholms stads film om projektet.