Femårsöversikt i korthet

 

Femårsöversikt i korthet
  2015 2014 2013* 2012 2011
Nettoomsättning, Mnkr 2 112 2 033 1 978 1 888 1 805
Resultat efter finansnetto, Mnkr 363 285 301 480 220
Realisationsvinster, Mnkr 0 0 57 390 203
Eget kapital, Mnkr 8 925 8 635 8 537 8 814 8 668
Marknadsvärde fastigheter, Mnkr 38 500 35 752 33 215 30 780 29 177
Bokfört värde fastigheter, Mnkr 16 582 15 200 14 337 12 920 11 978
Investeringar, Mnkr 2 109 1 425 1 414 1 938 1 597
Direktavkastning exkl central adm, % 6,1% 6,3% 6,1% 4,5% 4,3%
Avkastning totalt kapital, % 2,9% 2,9% 3,0% 4,3% 2,7%
Synlig soliditet, % 46,6% 49,6% 52,2% 58,0% 60,8%
Uthyrningsgrad area bostäder, % 100% 100% 100% 100% 100%
Antal lägenheter 26 051 25 623 25 396 25 337 25 347
Total uthyrbar area, 1 000-tal kvm 1 956 1 920 1 892 1 887 1 892
Medelantalet anställda 306 295 284 301 294


*Jämförelsesiffrorna för 2013 är omräknade enligt K3, 2011 och 2012 enligt tidigare regler


Läs hela Stockholmshems ekonomiska redovisning (.pdf)