Bagarmossen Smartup – tillsammans för en levande stadsdel

Hösten 2014 startade Stockholmshem Bagarmossen Smartup, ett nytt stadsdelsutvecklingsprojekt med syfte att utveckla stadsdelen utifrån ett helhetsperspektiv. I Bagarmossen har Stockholmshem 1 800 lägenheter, ca 5 000 hyresgäster och äger större delen av verksamhetslokalerna i centrum.

Bagarmossen är idag en trevlig och trygg stadsdel enligt invånarna själva, men för några år sedan upplevdes stadsdelen på ett helt annat sätt. Kriminalitet och ungdomsgäng gjorde invånarna och våra hyresgäster otrygga. Genom trygghetsåtgärder och ett brett samarbete med lokala aktörer, stadens förvaltningar, myndigheter och andra bostadsbolag bidrog Stockholmshem till att bryta den negativa trenden. Det resulterade i att den upplevda tryggheten idag ligger på samma nivå som flera andra närförorter som exempelvis Aspudden.

Utöver trygghetsinsatser finns det stor potential att arbeta vidare för att stärka Bagarmossens attraktivitet som stadsdel och boendemiljö. Projektet har fokus på tre inriktningar, det lokala intresset för urban odling, kreativitet och entreprenörskap, samt utveckling av utbud och närservice i Bagarmossens centrum.

Under 2015 har projektet gått från en uppstartsfas till att möjliggöra och genomföra konkreta aktiviteter på initiativ av de boende i området. Ofta har det startat med en direkt dialog med boende och verksamma i Bagarmossen över en kopp kaffe på det lokala projektkontoret. Ett exempel är den nya vintagebutiken Amano som flyttade in i en tom källarlokal invid centrum och som snabbt blivit en välbesökt och omtalad verksamhet. Ett annat exempel är Bagarmossens Gröna Gatufest – ett boendeinitiativ som planerades och genomfördes av grannar som träffades på projektets första odlingskurs. Tanken är att gatufesten ska bli ett årligt återkommande event precis som den populära cykelcontainern på torget. Projektet Bagarmossen Smartup och dess aktiviteter har blivit uppmärksammade och har bland annat attraherat studiebesök från samhällsbyggarbranschen i Sverige, och även från Holland och Finland.

Bagarmossens cykelkök erbjuder en öppen gör-det-själv-verkstad där du kan komma och använda verktyg för att laga eller bygga din cykel på plats.

Utöver lokala aktiviteter för områdesutveckling har projektet också bidragit till att utveckla Stockholmshems nya lokaluthyrningsstrategi. Där man tagit tillvara på projektets arbetssätt för uthyrning av lokaler i bolagets fastighetsbestånd.

Framåtblick: Under 2016 har projektet många aktiviteter inplanerade som initierats under 2015. Vi kommer bland annat att etablera en lådcykelpool för våra hyresgäster på Byälvsvägen, implementera ett nytt skyltprogram för centrumverksamheter och arbeta med jämställd stadsplanering i praktiken genom att utforma en ny mötesplats för unga tjejer i centrum i samråd med Bagis ungdomsråd. Projektet Bagarmossen Smartup förlängs och planeras fortsätta även under 2017.

På projektets egen webbplats kan du läsa mer om de olika initiativen inom Bagarmossen Smartup.