Bagarmossen Smartup

- Tillsammans för en levande stadsdel

Under hösten 2014 startade Stockholmshem upp ett nytt projekt där lokal kreativitet och samhörighet tas tillvara som ett effektivt verktyg för en positiv stadsdelsutveckling i Bagarmossen. Tillsammans med lokala aktörer, företag och entusiaster vill vi ta tillvara idéer som främjar hållbar utveckling för Bagisbor och för Bagarmossen i stort.

Projektet har syftat till att stötta och sätta fart på lokala processer som kan bidra till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i området. Genom att använda lokal kompetens och gå från idé till handling i stadsplaneringen kan vi bidra till att Bagarmossen utvecklas hållbart och inspirera andra aktörer och stadsdelar.

Projektet kommer att fortgå under 2017 och växa fram i samråd med boende och lokala aktörer. Har du specifika frågor och önskemål är du välkommen att kontakta projektledare Tobias Lind, tobias.lind{@}stockholmshem.se.

Broschyren om Bagarmossen Smartup

Läs mer i broschyren om projektet.

Bagarmossen SmartUp finansieras av Stockholmshem och drias i nära samarbete med bagisbor, stadsdelsförvaltningen, föreningar och kulturliv m.fl.