Stockholmhusen

Stockholmshusen är ny satsning där vi tillsammans med Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholms stad samlar vår bostadsbyggarkraft för att i hög takt skapa tusentals nya hyresrätter. Målet är 3 500-5 000 byggstartade hyresbostäder fram till 2020.

Skälet till den gemensamma satsningen att bygga hyresrätter är enkel; det finns tids- och kostnadskrävande utmaningar i hela processen från markanvisning till det att byggnaderna står färdiga. Med ett helhetsgrepp skapar vi förutsättningar för att hålla nere både tidsåtgång och kostnader.

Stockholmshusen kommer att kännetecknas av god arkitektur och blir en ny årsring i Stockholms stadslandskap. Husen anpassas till omkringliggande områden och kvarter, bland annat kommer taklutningar, byggnadernas placering och färgsättning varieras.

Stockholmshusen kommer att kännetecknas av god arkitektur och blir en ny årsring i Stockholms stadslandskap. Husen anpassas till omkringliggande områden och kvarter, bland annat kommer taklutningar, byggnadernas placering och färgsättning varieras.

BILD HÄR

I december 2015 upphandlades fyra entreprenörer som kommer att bygga den första etappen; Einar Mattson Byggnads AB, Lindbäcks Bygg AB, NCC Construction Sverige AB och Skanska Sverige AB.

Upphandlingen resulterade i ramavtal som ger möjlighet till avrop i flera etapper och uppdraget sker i form av totalentreprenad i samverkan med entreprenörerna. Avtalet avser etapp 1, omfattande cirka 500 lägenheter, med möjlighet till förlängning.

I januari 2016 startar arbetet med att utveckla Stockholmshusen tillsammans med upphandlade entreprenörer. Parallellt med framtagandet av Stockholmshusen kommer detaljplanearbetet att löpa, allt för att de första Stockholmshusen ska kunna byggstartas under 2017.

Läs mer om satsningen Stockholmshusen