Giftfria varor och byggnader

Stockholmshem är delägare och deltar aktivt i utvecklingen av databasen Byggvarubedömningen, BVB. Vid årsskiftet 2015/2016 innehöll databasen 16 500 olika miljöprövade produkter, en ökning med 6 procent. Databasen utökas kontinuerligt.

Alla Stockholmshems inköp, egna och entreprenörers, måste kontrolleras och godkännas i BVB. Val av produkter i fastighetsdrift och material vid nyproduktion, ombyggnad samt underhåll har mycket stor betydelse för fastigheters miljöbelastning. Genom väl gjorda materialval och begränsad kemikalieanvändning undviks emissioner, vilket bidrar till en sundare inomhusmiljö i fastigheterna.

STAPELDIAGRAM HÄR