Miljöeffektiva transporter

Av bilparken om 87 (85) fordon utgörs den övervägande delen, 53 (62) procent, av biogasbilar. Endast fem (sex) procent av bilarna, uteslutande specialfordon, drivs av fossilt bränsle. Resterande bilar, 29 stycken, utgörs av el-, etanol- och hybridbilar. I fordonsflottan finns totalt 10 el- och hybridbilar. Samtliga driftbilar är miljöklassade utom specialfordonen. Den totala drivmedelsförbrukningen minskade med 18 procent till 59,6 (73,1) kbm för hela 2015. Samtliga fordon är utrustade med alkolås och ISA, ett system för miljö- och hastighetsanpassad körning. De har även friktionsdäck.