Sund inomhusmiljö

Stockholmshem arbetar kontinuerligt med justeringar av ventilationen för att sänka radonhalten i lägenheter med högre halter än riktvärdet 200 Bq/kbm. Ytterligare åtgärder i form av frånluftsfläktar eller radonsugar installeras vid behov. Under 2015 genomfördes en omfattande genomgång av registret över radonmätningar i hela fastighetsbeståndet. Mätningar i fastigheterna görs under den kalla årstiden eller ”eldningssäsongen” för att säkerställa att halterna är under riktvärdet.

En viktig del av inomhusklimatet är temperaturen, som justeras kontinuerligt mot strävan om en jämn temperatur på 20-21 grader. Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, genomförs årligen i en sjättedel av hela lägenhetsbeståndet. Samtliga mätta bostäders värden låg inom målvärdet 2015.