Bemanning och kompetensförsörjning

 Kontakten med studenter är viktig för att knyta till sig framtida talanger.

Under året har ett flertal strategiska rekryteringar genomförts. En utökning av antalet tjänster har skett inom nyproduktion, ombyggnad, teknik, hållbarhet, upphandling, och verksamhetsutveckling. Stockholmshem har också haft ett ökat behov av vikarier och visstidsanställda då ett stort antal medarbetare, såväl kvinnor som män, varit föräldralediga under året och ett flertal större utvecklingsprojekt krävt extra resurser.

Konkurrensen om kvalificerad arbetskraft inom branschen ställer höga krav på Stockholmshem att vara en bra och modern arbetsgivare för att på så sätt kunna behålla nyckelpersoner och attrahera de mest kompetenta medarbetarna på marknaden. För att stärka arbetsgivarvarumärket har Stockholmshem bland annat utvecklat närvaron i sociala medier och satsat på kompetensutveckling för medarbetare och chefer.

Kontakten med studenter är också viktig för att knyta till sig framtida talanger. Stockholmshem har under året erbjudit praktikplatser och deltagit på arbetsmarknadsdagar. Vi har också deltagit i stadens traineeprogram för akademiker och anställt en nyexaminerad ingenjör inom nyproduktion. Som ett led i att utveckla såväl verksamheten som individer och behålla kompetens i bolaget har elva medarbetare under året fått nya tjänster internt.

Sommarjobb och praktik

För att erbjuda en väg in på arbetsmarknaden för ungdomar och nyutexaminerade studenter erbjuder bolaget både sommarjobb och praktikplatser i samarbete med yrkeshögskolor, universitet och gymnasium.

Under sommaren 2015 erbjöds sommarjobb till 85 (65) ungdomar mellan 16-19 år. Sommarungdomarna jobbar under tre veckor och då främst inom områdesskötsel hos våra parkentreprenörer.  Att erbjuda sommarjobb och praktikplatser inom organisationen är också ett led i att attrahera framtida medarbetare och skapa intresse för olika yrkesroller. Totalt erbjöd Stockholmshem 22 (16) praktikplatser inom olika delar av organisationen. Av dessa platser kom 8 (5) från arbetsmarknadsinsatsen Jobbtorg, där flera praktikperioder lett till förlängningar och kommunala visstidsanställningar. En praktikant inom fastighetsskötsel fick efter fullgjord praktikperiod en tillsvidareanställning inom bolaget.

För att öka intresset för fastighetsbranschen hos teknikintresserade ungdomar och samtidigt marknadsföra företaget ytterligare tog Stockholmshem emot en praktikant från Tekniksprånget.

I samarbete med Kista Gymnasium, som är branschrekommenderade inom VVS- och fastighet, tog Stockholmshem även emot en praktikant inom fastighetsskötsel på en sju månaders praktik.

Nabil, praktikant och Charles, handledare
Praktikanten Nabil, här med sin handledare Charles, fick under året en fast anställning som områdestekniker hos oss.