Ledningsgruppen

Eva Nygren, VD

Fil kand. Född 1956. Anställd 2015. Tidigare erfarenhet: VD Telge Bostäder, Affärsområdeschef Fastighets AB Förvaltaren, Förvaltningschef Stiftelsen Stock-holms studentbostäder, Områdes-chef Familjebostäder, dessförinnan tjänster på  AMF Pension och Svenska Bostäder.

Anna-Lena Alexanderson, HR-chef

Fil. kand. PA. Född 1955. Anställd 1991.
Tidigare erfarenhet: Personal­handläggare materialförsörjnings­organisationen Stockholms stad, Vin & Sprit AB.

Svante Larsson, Ekonomichef

Civilekonom. Född 1960. Anställd 2000.
Tidigare erfarenhet: Fakto Förvaltning (egen konsultverksamhet), skatteansvarig, Svenska Bostäder.

Eva Lenngren, chef Boende & Lokaler

Civ.ing. KTH, Lantmäterilinjen, inr. fastighetsek. Född 1960. Anställd 2013.
Tidigare erfarenhet: Fastighetschef Locum AB. Affärsområdeschef Ljungberggruppen AB.

Olle Torefeldt, chef Kommunikation & Marknad

Journalist, JH (JMK). Född 1963. Anställd 1998.
Tidigare erfarenhet: Tidningen Folket, SvD, informatör Läkarmissionen, marknadsansvarig svenska Amnesty.

Linus Johansson, chef VD-stab

Jur. Kand. Född 1972. Anställd 2014.
Tidigare erfarenhet: Administrativ chef, vice vd Väsbyhem.

Anna Skjöldebrand Ljung, Affärsutvecklare

Civilingenjör. Född 1970. Anställd 1998.
Tidigare erfarenhet: Skandia fastigheter

Patrik Andersson, Chef Bygg & Teknik

Teknisk licentiat. Född 1959. Anställd 2013.
Tidigare erfarenhet: JM AB, avdelningschef och regionchef

 

Anställningsvillkor för ledning

 I enlighet med Stockholms stads policy för kommunala bolag omfattas VD och ledning inte av några incitaments- eller bonusprogram. VD erhåller pension i enlighet med reglerna för KAP-KL samt en avgiftsbaserad chefspension som tillämpas för chefer inom Stockholms stad (se detaljer i not 5 sidan 14). För övriga ledande befattningshavare utgår pension enligt allmän pensionsplan från 65 år.