Kundnöjdhet

 Under 2015 arbetades ett frågebatteri fram för att användas som stöd i dialogen med lokalhyresgästerna lokalt. Under 2016 testas och vidareutvecklas rutiner för att löpande följa upp och förbättra kundnöjdheten för lokalhyresgästerna och införliva det i planeringen för vartdera området. För ett par år sedan genomfördes en enkät bland lokalhyresgäster i delar av beståndet. NKI (Nöjd Kund Index) blev totalt 68 vilket är över gränsen för nöjd kund som ligger på NKI 65. Resultaten visade att hyresgäster i små lokaler är mer nöjda än lokalhyresgäster i stora lokaler.