Kundnöjdhet

På övergripande nivå var resultatet oförändrat från 2014 för företagets service till hyresgästerna. Tryggheten, städning och skötsel var ett par områden som förbättrades men däremot försämrades betyget för utförda reparationer.

Vid sidan av den stora undersökningen gör Stockholmshem särskilda mätningar av hur hyresgäster i nyproduktionen ser på sitt boende samt av hur hyresgästerna upplever större ombyggnader och stambyten.

Kundnöjdheten vid inflyttning i nybyggt förbättrades stort under 2015. Från ett betyg strax över gränsen för nöjd kund - på 67 - till betyget mycket nöjda - på 75. Personal och bemötande fick det allra högsta betyget.

Ett nytt arbetssätt för att välkomna nya hyresgäster i nybyggt är den främsta anledningen till förbättringen. Det nya arbetssättet innehåller bland annat VIP-visning med besök i egna lägenheten och frågestund, hantverkshjälp och utvecklat stöd för val och tillval på webben.

Hyresgäst i nybyggda Tygeln.

Resultat Customer Scorecard

Stockholmshems resultat 2015 jämfört med 2014. Andel som svarat ganska bra eller mycket bra.

Resultat Customer Scorecard
Index Stockholmshem 2015 Stockholmshem 2014
Service 81,6 81,6
Produkt 76,5 76,4
Profil 83,4 83,0
Attraktivitet 89,1 88,4
Prisvärdhet 78,4 78,3