Ytterstad

Boende och bostäder i ytterstaden 

 

Efterfrågan på hyresrätter

Snittkötiden för att få en lägenhet via Bostadsförmedlingen i marknadsområdet ytterstaden var 8,6 år under 2015. Kötiden är betydligt kortare än genomsnittet för innerstad och närförort som ligger på 11,5 och 12 år. Efterfrågan på lägenheter i ytterstaden varierar dock, precis som i Stockholm överlag, beroende på stadsdel men även hyresnivå och lägenhetsstorlek. Nyproducerade lägenheter har överlag något kortare kötid. De projekt med nybyggda lägenheter som förmedlades under 2015 i bland annat Fruängen, Solberga och Vällingby hade till exempel en medelkötid på drygt 5 år.

Nyproduktion i ytterstaden

 I slutet av året pågick nyproduktion av totalt 3 844 bostäder i ytterstaden. Det största antalet finns i Mariehäll, där det byggs 492 bostäder. Men på flera platser som Beckomberga, Riksby och Tensta pågår byggnation av mer än 200 bostäder. Totalt färdigställdes 2 945 bostäder i ytterstaden under 2015, varav knappt två tredjedelar var bostadsrätter. Antalet byggstarter i ytterstaden uppgick under året till 2 500 bostäder, varav drygt 1 000 var hyresrätter.

Byggstarter i ytterstaden

PAJDIAGRAM HÄR

Stockholmshems marknadsandel

I ytterstaden finns 61 procent av Stockholmshems bestånd och 54 procent av lokalytan. Vid årets slut bestod beståndet i ytterstaden av 15 939 bostäder med en bostadsarea på 1 023 126 kvadratmeter. Det största antalet bostäder finns i Hökarängen med närmare 3 000 lägenheter. Andra områden med stort bestånd är Bagarmossen, Solberga, Västertorp och Skarpnäck med mellan 1 100 och 1 800 lägenheter. Totalt finns mer än halva beståndet i ytterstaden i dessa fem stadsdelar.

Stockholmshems lägenheter fördelade efter storlek i ytterstaden

PAJDIAGRAM HÄR

Stockholmshems hyresgäster

Av Stockholmshems hyresgäster bor närmare två tredjedelar i ytterstaden. I snitt 2,1 person per lägenhet. Högst är boendetätheten i Sköndal - ett område med hyresradhus - med fyra personer per bostad i snitt, därefter följer Rinkeby med 3,4 personer per bostad. En tredjedel har bott i sin lägenhet mindre än fyra år, men det är fler än så som har bott i mer än 10 år i sin lägenhet. Omflyttningen låg på drygt 9 procent, inklusive kontrakt i nyproduktion. Drygt vart sjätte omskrivet kontrakt bestod av hyresgästers egna byten, fler än 2014, men betydligt lägre än i innerstad och närförort. Andelen unga upp till 25 år är överlag låg i Stockholmshems bestånd, men i ytterstaden finns den högsta andelen, totalt motsvaras det av 490 kontrakt. I ytterstaden är även andelen äldre något lägre än i övrigt bestånd. Drygt 60 procent av kontraktsinnehavarna finns i åldersspannet 31-60 år.

Boendetid för Stockholmshems hyresgäster i ytterstad 2015

PAJDIAGRAM HÄR