Sydväst

 

Distrikt Sydväst omfattar större delen av områdena Älvsjö, Skärholmen, Rågsved samt delar av Hägersten-Liljeholmen. Mer än halva beståndet återfinns i stadsdelarna Solberga, Västertorp, Rågsved, Sätra och Skärholmen.

Antal fastigheter: 130

Antal lägenheter: 8 303

Lägenhetsarea: 534 404

Medelstorlek, kvm: 64

Medelhyra kr/kvm jan 2016: 1 151

Lokalarea, uthyrbar: 54 623

Ekonomisk information

 I Distrikt Sydväst varierar normhyrorna mellan 986 kronor per kvadratmeter och år i hustypen Sekelskifte och 1 483 kronor per kvadratmeter och år för nyproduktion. Räknat per kvadratmeter var intäkterna 1 109 kronor. Driftnettot per kvadratmeter låg på 531 kronor. 

 

Hustyp och normhyror i sydväst
  Antal lgh Normhyra kr/kvm, januari 2016
Sekelskifte -1920 212 986
Klassicism 1920-1930 0  
Funktionalism 1930-1940 1005 1 207
Folkhemmet 1940-1950 2 928 1014
Grannskapet 1950-1960 886 1022
Storskalighet 1960-1970 1 454 906
Kvartersstaden 1970-1980 592 1 096
Nymodernism 1990-2000 0  
Nyproduktion 2000- 979 1 483

Bokfört värde

Det sammanlagda bokförda värdet på Stockholmshems fastigheter uppgick vid årsskiftet till 16 582 (15 200) miljoner kronor, vilket motsvarade 9 110 (8 503) kronor per kvadratmeter. Behovet av nedskrivning bedömdes utifrån den genomförda marknadsvärderingen. Inga fastigheter bedömdes ha marknadsvärde eller återvinningsvärde som i förhållande till det bokförda värdet föranledde behov av nedskrivning. Fastighetsbeståndets totala bokförda värde inklusive pågående projekt uppgick till 18 750 miljoner kronor, vilket motsvarade knappt 49 procent av bedömt marknadsvärde.

Fastigheternas bokförda värden fördelat på marknadsområde
  Mnkr Kr/kvm % av marknadsvärde
Västerort/ Innerstaden 7974 12 284 44%
Sydväst 4 712 8 000 42%
Sydost 3 896 6 693 42%
Summa 16 582 9 110 43%

Underhåll

I distrikt sydöst satsades totalt 249 miljoner kronor på underhållsåtgärder under 2015.

I Årsta har ett stort underhållsprojekt påbörjats under året, GrowSmarter. Ett sammarbetsprojekt med Stockholm stad.

Flera fastigheter i Hammarbyhöjden, Björkhagen och Hökarängen har underhållits avseende fönster och fasader och även i Bagarmossen har tak- och fasadrenoveringar utförts. Efter genomförda fasadarbeten har gårdsrenoveringar i samråd med hyresgäster påbörjats på några platser.

I Hökarängen har upprustning av källare och byte av liggande stammar gjorts.

På Byälvsvägen i Bagarmossen har ett antal underhållsarbeten pågått under året, bland annat renovering av utvändiga trappor, belysning och gårdar. På Byälvsvägen har vi även byggt tre nya tvättstugor med förbättrad tillgänglighet samt tillhörande miljörum.

Precis som i övriga distrikt har trygghetsåtgärder i form av porttelefoner installerats i ett antal fastigheter.

Ekonomisk information sydöst