Sydöst

Distrikt Sydöst består av Enskede, Skarpnäck och Farsta samt större delen av Årsta och Vantör. Stockholmshems bestånd omfattar främst hus i Hökarängen, Bagarmossen och Skarpnäck.

Antal fastigheter: 127

Antal lägenheter: 8 339

Lägenhetsarea: 512 501

Medelstorlek, kvm: 61

Medelhyra kr/kvm jan 2016: 1 104

Lokalarea, uthyrbar: 69 600

Ekonomisk information

I Distrikt Sydöst varierar normhyrorna mellan 914 och 1 492 kronor per kvadratmeter och år. Den lägsta normhyran har fastigheter byggda på femtio- och sextiotalet. Räknat per kvadratmeter var intäkterna 1 088 kronor. Driftnettot per kvadratmeter var 492 kronor i Sydöst. 

Hustyp och normhyror i sydöst
  Antal lgh Normhyra kr/kvm, januari 2015
Sekelskifte -1920 0 0
Klassicism 1920-1930 0 0
Funktionalism 1930-1940 652 1 219
Folkhemmet 1940-1950 3 592 1011
Grannskapet 1950-1960 713 914
Storskalighet 1960-1970 1 375 928
Kvartersstaden 1970-1980 1 267 1 093
Nymodernism 1990-2000 60 1 344
Nyproduktion 2000- 244 1 492

Bokfört värde

Det sammanlagda bokförda värdet på Stockholmshems fastigheter uppgick vid årsskiftet till 16 582 (15 200) miljoner kronor, vilket motsvarade 9 110 (8 503) kronor per kvadratmeter. Behovet av nedskrivning bedömdes utifrån den genomförda marknadsvärderingen. Inga fastigheter bedömdes ha marknadsvärde eller återvinningsvärde som i förhållande till det bokförda värdet föranledde behov av nedskrivning. Fastighetsbeståndets totala bokförda värde inklusive pågående projekt uppgick till 18 750 miljoner kronor, vilket motsvarade knappt 49 procent av bedömt marknadsvärde.

Fastigheternas bokförda värden fördelat på marknadsområde
  Mnkr Kr/kvm % av marknadsvärde
Västerort/ Innerstaden 7974 12 284 44%
Sydväst 4 712 8 000 42%
Sydost 3 896 6 693 42%
Summa 16 582 9 110 43%

Underhåll

I Sydväst satsades totalt 263,7 miljoner kronor på underhållsåtgärder under 2015.

I Aspudden har vi byggt om en lokal för att skapa fler hyreslägenheter. För att göra boendemiljön tryggare har vi även installerat elektroniska låssystem i området.

I Solberga har vi utfört fasad- och takrenovering på höghuset vid Klacktorget.

I Västertorp har vi utfört byte av fem hissar i höghusen. På Skidvägen i Västertorp har vi installerat värmeåtervinning samtidigt som husen har fått nya tak. En ny tillgänglighetsanpassad tvättstuga har byggts på Vasaloppsvägen, samtidigt som en källar- och trygghetsupprustningar genomförts.

I Fruängen har fyra hus fått renoverade stammar och nya avlopp.

I Skärholmen har många satsningar gjorts på utemiljön. Större sättningar i stentrappan vid Skärholmens linbana har åtgärdats, och även stentrappan vid Ekholmsvägen, där det funnits trygghetsutmaningar sedan flera år, är åtgärdad genom bland annat byte av fallskyddsplattor. Sju hissar har under året bytts ut i området, och det befintliga elektroniska låssystemet som finns har byggts ut för att ytterligare generera trygga boendemiljöer.

I Rågsved har det stora arbetet med byte av friskluftsventiler, för att förbättra inomhusklimatet, fortsatt. Upprustning av det lokala centrumet Nyckelaxet har även påbörjats och tre hissar har bytts ut i området under året.

I Sätra, Skärholmen och Rågsved har åtgärder för att uppnå godkända radonvärden genomförts.

Ekonomisk information sydväst

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet för det samlade beståndet uppgick till 25 149 (24 405) miljoner kronor vid årsskiftet, vilket motsvarade 13 816 (13 652) kronor per kvadratmeter. Det totala taxeringsvärdet steg med drygt 3 procent under året. Ökningen är i huvudsak hänförlig till att nya taxeringsvärden fastställts för fastigheter där större ombyggnader genomförts samt till färdigställd nyproduktion. Vid årsskiftet motsvarade det totala taxeringsvärdet 65 (68) procent av det bedömda marknadsvärdet för fastigheterna.

Taxeringsvärde fastigheter fördelat på marknadsområde
  Mnkr Kr/kvm
Västerort/ Innerstaden 11 723 18 059
Sydväst 7 050 11 969
Sydost 6 376 10 953
Summa 25 149 13 816