Värdeutveckling

Värdeförändring

Efter justering för investeringar i projekt om 2 026 miljoner kronor och förvärv om 80 miljoner kronor återstår en värdeökning om 642 miljoner kronor under 2015. Värdeökningen motsvarar knappt 2 procent. Den totala värdeuppgången förklaras av höjda bostadshyror för 2015, förändrade direktavkastningskrav samt färdigställd nyproduktion och genomförda ombyggnader. Marknadsvärdet per kvadratmeter ökade 7,6 procentenheter under 2015. Det genomsnittliga marknadsvärdet per kvadratmeter har ökat med 29 procent de senaste fem åren. Värdet har ökat med i genomsnitt 6,5 procent per år sedan 2011.

Bedömt marknadsvärde

Det sammanlagda marknadsvärdet för hela beståndet, uppskattat som summan av de enskilda objektens marknadsvärden, bedömdes i värderingen till 38,5 (35,8) miljarder kronor. Detta motsvarar 20 563 (19 113) kronor per kvadratmeter för bebyggda fastigheter.

Värdeutveckling 2011-2015
År Marknadsvärde, Mkr Förändring, % Kr/kvm Förändring, %
2011 29 177 6,8% 15 902 5,9%
2012 30 800 5,6% 17 100 7,5%
2013 33 215 7,8% 18 015 5,4%
2014 35 752 7,6% 19 113 6,1%
2015 38 500 7,7% 20 563 7,6%