Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Hållbar mobilitet

Utsläppen från egna fordon i vår verksamhet står för en mycket liten del av de totala utsläppen som direkt eller indirekt kan relateras till vår verksamhet. Våra egna fordon är nästan uteslutande så kallade miljöbilar.

Vi har eldrivna poolbilar och fem stycken elcyklar som personalen kan använda för att transportera sig i tjänsten. Under 2018 kommer en av våra områdestekniker att köra eldriven lastcykel istället för bil för att pröva på lösningen.

Genom våra upphandlingar ställer vi krav eller formulerar målsättningar för våra entreprenörer, samt leverantörer av varor och tjänster, relaterat till fordon och arbetsmaskiner samt vilket bränsle och i vilken mängd som används.

Vi vill även verka för att minska våra hyresgästers utsläpp genom att i den från transporter mån vi kan underlätta för dem att transportera sig klimatsmart. För alla som bor hos oss erbjuder vi parkeringsplats med möjlighet att ladda elbil. Vi jobbar även aktivt med leverantörer för bilpoolslösningar. Bland annat i Valla Torg i Årsta finns en elbilspool med två elbilar. I några områden testar vi pilotprojekt med cykelpooler för våra boende.

Customer service