Till startsidan på stockholmshem.se

Hållbar mobilitet

Att transportera oss på ett mer hållbart sätt utan att använda fossila drivmedel är en viktig del i Stockholmshems målsättning att vara klimatneutrala 2030.

Stockholms stad arbetar målmedvetet för att göra Stockholm till en ekologiskt hållbar och trafiksäker stad, bland annat genom att minska miljöbelastningen från resor och transporter. Stockholmshem bidrar till stadens mål genom att erbjuda en mångfald av hållbara mobilitetslösningar och tjänster. Våra riktlinjer för mobilitet ger styrning och vägledning för att uppnå klimatneutral mobilitet samtidigt som vi har ett affärsmässigt förhållningssätt. 

95 procent av Stockholmshems egna fordon går på andra bränslen än bensin eller diesel, främst har vi gasbilar. Bolagets fordon är också utrustade med alkolås och ISA, ett system för miljö- och hastighetsanpassad körning. För att möjliggöra hållbara resor i tjänsten har bolaget två eldrivna poolbilar och elcyklar på alla kontor. Genom upphandling ställer vi krav på entreprenörer och leverantörer av varor och tjänster relaterat till fordon och arbetsmaskiner samt vilket bränsle som används.

Vi kan också indirekt påverka sänkningen av klimatrelaterade utsläpp från transporter genom att underlätta för våra hyresgäster att transportera sig klimatsmart. Därför erbjuder vi alla som hyr bilplats hos oss en möjlighet att få laddplats för elbil.

Vi arbetar också kontinuerligt med säkra och attraktiva cykelrum och parkeringar för att göra det lättare att ersätta bil med cykel.