Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

GrowSmarter

I vårt bostadsområde i Valla Torg i Årsta finns flera nya klimatsmarta lösningar för en hållbart växande stad. Det är ett resultat av EU-projektet GrowSmarter och 2019 utsågs Stockholm till världens smartaste stad.

Med ny teknologi och klimatsmarta lösningar är området kring Valla Torg en modell för hållbar renovering och energieffektivisering.

Årsta är ett av tre områden i Stockholm med nya smarta lösningar för att öka energieffektivisering och minska klimatpåverkan. Det sker med ny teknik inom energi, infrastruktur och transporter.

Vi är stolta att vi fick möjligheten att ligga i framkant inom hållbarhet när vi renoverade våra 60-talshus vid Valla Torg. Den viktigaste åtgärden var att minska energianvändning med 60 procent. Förutom bättre boenden har staden genom projektet skapat ökad mobilitet och bättre framkomlighet, och 2019 vann Stockholm utmärkelsen World Smart City Award i Barcelona.

Smarta lösningar i Årsta

Inom GrowSmarter testades smarta lösningar för att minska energiförbrukningen och utsläppen från transporter. Flera av dessa finns i vårt bostadsområde vid Valla Torg.

  • Halverad energianvändning för el och värme efter renoveringen
  • Lokal förnybar energiproduktion med solceller och smarta elnät
  • Smart gatubelysning
  • Sopsug med optisk sortering av avfall i olikfärgade påsar, där det organiska avfallet blir biogas
  • Laddstationer för elbilar
  • Elbilspool

Våra hyresgäster har också fått tips hur de kan leva lite mer klimatsmart och erbjudits tjänster som lastcykelpool och leveransrum för varor som beställts på nätet.

Smarta lösningar i Årsta

Projektet GrowSmarter har genomförts inom ramen för EU-programmet Horisont 2020, med målet är att främja forskning och genomföra innovativa lösningar för utveckling av hållbara och miljösmarta städer.

Åtta europeiska städer har samarbetat med olika miljöteknikföretag för att testa och utveckla 12 smarta lösningar för urban hållbar tillväxt. Stockholm, Barcelona och Köln har varit demonstrationsstäder tillsammans med ett antal innovativa miljöteknikföretag. Städerna Cork, Graz, Porto, Valetta och Suceava har också tagit del av erfarenheter kring hållbara smarta lösningar.

Från Sverige deltog Stockholms stad, KTH, Stockholmshem, Skanska, Envac, L&T, Carrier, Info 24 och IBM. Miljöförvaltningen var koordinator för projektet i Stockholms stads. Projektet startade hösten 2014 och pågick till 2019.