Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • Illustration av flerbostadshus
    Vy från parkstråk. Husens utformas för att passa in med omgivningarna och för att ge känslan av stadsgata. Illustration: White arkitekter
  • Illustration av flerfamiljshus
    Vy från korsningen Stjärnsundsgatan-Glanshammarsgatan. Fasaderna blir i trä eller puts, husen föreslås bli fyra våningar. Illustration: White arkitekter
  • Illustration med flygperspektiv över bostadsområde
    Flygvy. Illustration: White arkitekter

Stjärnsundsgatan, Hagsätra

Stockholmshem planerar att bygga cirka 145 bostäder i Ormkärr.

Längs Stjärnsundsgatan finns det planer på att bygga två studenthus med totalt cirka 145 bostäder. Det blir främst lägenheter med ett rum och kök, även ett antal tvåor och treor. I ena byggnaden föreslås en läxläsningslokal för studenter och elever i området.

Stadens vision är att utveckla området med fler och olika typer av bostäder samtidigt som värdefull natur- och parkmark bevaras. Husen anpassas till omgivningen och den befintliga bebyggelsen i området. En utformning med entréer mot gatan ska ge känslan av en stadsgata och skapa mer liv och rörelse. Mellan husen bevaras parkmarken och blir en gemensam gård och mot den grönskande baksidan blir det uteplatser.

Det blir totalt 176 cykelparkeringsplatser i cykelrum inomhus och i cykelställ vid entréer. Det finns också planer på cykelpool, cykel-fixar-rum och bilpool.

Det finns väl utbyggda cykelstråk i området och du tar dig snabbt till knutpunkten Älvsjö. Därifrån går ett cykelstråk norrut till Södermalm och Gullmarsplan och söderut mot Botkyrka.

Hagsätra tunnelbanestation ligger cirka 600 meter bort och därifrån tar du dig till T-centralen på drygt 20 minuter. En busslinje som går mellan Älvsjö och Högdalen stannar på Stjärnsundsgatan.

I Hagsätra centrum som ligger cirka 600 meter bort,  finns bland annat livsmedelsbutiker, apotek, restauranger och butiker. I området finns förskolor, skolor och lekplatser och du har nära till naturreservatet Hagsätraskogen och Rågsveds friområde.

De nya bostäderna är en del i stadens satsning att bygga 140 000 bostäder till år 2035. Det är också en del av Fokus Hagsätra Rågsved med planer på att bygga omkring 3 000 nya bostäder, fler skolor, parker och lokaler för service och kultur.