Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Samråd – du kan påverka

När det är dags för en större renovering är det viktigt för oss att ta del av hyresgästernas synpunkter och förslag. Det gör vi i så kallade samråd.

Tillsammans med representanter från Hyresgästföreningen och de som bor i huset har vi samrådsmöten, då vi diskuterar de delar av renoveringen som hyresgästerna kan påverka. Det kan vara gårdens utformning och gemensamma utrymmen som tvättstugor eller miljörum. När ledningar och rör behöver bytas i kök och badrum, måste ofta hela köket eller badrummet renoveras. Samrådsgruppen tar fram en rekommendation på upprustningsnivåer för kök och/eller badrum som du får ta ställning till. 

För att vi ska kunna renovera i din lägenhet måste du som kontraktsinnehavare nämligen lämna ditt godkännande. Du får all information du behöver från oss innan det är dags, bland annat skickar vi en beskrivning av alla åtgärder och en svarsblankett hem till dig.

Om du inte lämnar in ditt godkännande, eller om du inte svarar, ansöker vi hos Hyresnämnden om att få tillstånd att genomföra renoveringen. Hyresnämnden tar sedan ställning till om vi får göra de åtgärder vi planerar.

Här kan du ser mer om vad uppdraget att vara med i ett samråd innebär: