Till startsidan på stockholmshem.se

Textversion av filmen om samråd

Här är filmens manus utskrivet.

Det här är ett samråd - allt du behöver veta

När vi ska renovera i våra hus är det viktigt att ni som bor i lägenheterna får möjlighet att bidra med era perspektiv.

Det är bara ni som vet hur det fungerar att bo i huset och lägenheterna.
Det kan ge värdefulla inspel till projektet.

Stockholmshem och Hyresgästföreningen har ett gemensamt ansvarar att säkerställa hyresgästernas inflytande. Det har vi skrivit avtal om. Det sker i något som kallas samråd.

I samrådet träffas representanter för er som bor i huset, Stockholmshem och Hyresgästföreningen för att diskutera de delar av renoveringen som ni har möjlighet att påverka.

Målet är att komma fram till en överenskommelse som alla tre parter står bakom.

Överenskommelsen blir en rekommendation från oss i samrådsgruppen till alla hyresgäster.

Det här kan samrådet handla om:

  • Åtgärder i gemensamma utrymmen
  • Vid stambyte: upprustningsnivåer för kök och badrum
  • Färg- och materialval

Så här går samrådet till - steg för steg

Informationsmöte - På ett möte för alla hyresgäster berättar vi på Stockholmshem varför huset behöver renoveras, vilka åtgärder som krävs och vad du som hyresgäst har möjlighet att påverka.

Utse samrådsgruppen - Efter informationsmötet bildas samrådsgruppen, som alltså består av representanter från Stockholmshem, Hyresgästföreningen och boende.

Det är bra om alla typer av hushåll blir representerade i samrådet, för att få fler perspektiv. Cirka 5-8 hyresgäster är lagom.

Samrådsmöten - Samrådet pågår oftast under 3-6 månader. Samrådsgruppen träffas omkring 5 gånger. Vi i gruppen bestämmer tillsammans när vi ska ses.

Överenskommelse - Ambitionen är att komma överens i samrådsgruppen om en rekommendation för renovering av gemensamma utrymmen, och minst två upprustningsnivåer för kök och badrum.

Informera alla - Efter att vi har avslutat samrådet ser vi tillsammans till att alla boende får information om vad vi i gruppen har enats om.

Hyresgästgodkännande - Vid renovering i gemensamma utrymmen behöver minst 50 % av hyresgästerna godkänna förslaget. Vid renovering inne i lägenheter måste varje kontraktsinnehavare godkänna det.

Att vara med i samrådsgruppen - ett viktigt förtroendeuppdrag

Som hyresgästrepresentant har du fått ett förtroende att representera dina grannar – inte dig själv.

Vi i samrådsgruppen är öppna för kompromisser – samrådet är en möjlighet till inflytande.

Vi är ödmjuka och lyhörda för andras erfarenheter och åsikter.

Tillsammans ansvarar vi för att informera alla hyresgäster vad vi diskuterat och kommit överens om,

och löpande ha en dialog med övriga hyresgäster för att hämta in deras synpunkter och förslag.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Om samrådsgruppen inte når en överenskommelse tar Stockholmshem fram förslag på åtgärder.

Förslaget baseras på det vi har pratat om under samrådet.

För att Stockholmshem ska kunna starta renoveringen behöver ni som bor i huset godkänna förslaget.

Det sker med ett så kallat hyresgästgodkännande.

Får Stockholmshem inte hyresgästernas godkännande lämnas ärendet vidare till hyresnämnden som får avgöra.

Stort tack för att du vill engagera dig i samrådet!