Till startsidan på stockholmshem.se

Byt säkring

Ditt proppskåp innehåller säkringar som skyddar elsystem från överbelastning. Om du belastar elsystemet hårt, till exempel genom att ha flera elapparater igång samtidigt, kan en eller flera säkringar gå sönder och strömmen brytas. Då ska du koppla ur apparaterna och byta den trasiga säkringen. Kolla på filmen hur du gör!

Försök aldrig laga trasiga säkringar – det kan leda till överbelastning med brand som följd!

Här finns en syntolkning av filmen.

Om du bor i ett nytt eller nyrenoverat hus är din lägenhet utrustad med automatsäkringar och många lägenheter har en jordfelsbrytare. Den känner av om någonting är fel i elsystemet och stänger då av strömmen. Kolla om jordfelsbrytaren i säkringsskåpet har fällts ner. Om den lilla spaken på dosan är nere kan du prova att trycka upp den igen. Det ska finnas en lapp med siffror i anslutning till skåpet där varje siffra motsvarar ett rum eller del av lägenheten. Sen får du lista ut vad som kan ha orsakat strömavbrottet. Har du flera maskiner som går på samma säkring? Nyligen kopplat in något nytt? Eller kan brödrosten eller kaffekokaren gått sönder?

automatsäkringar och jordfelsbrytare

Har du en äldre variant med porslinssäkringar, "proppar" som det kallas, ser du vilken säkring som är trasig genom att den lilla färgpricken i änden har lossnat. Byt ut den trasiga säkringen mot en ny vars färgprick har samma färg som bottenplattan i säkringshållaren. Försök aldrig laga trasiga säkringar – det kan leda till överbelastning med brand som följd!