Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Upphandling – ett kvalitetsarbete

Stockholmshem både bygger och förvaltar genom att köpa in kapacitet. Det innebär att vår verksamhet till stor del genomförs av leverantörer idag. Att våra leverantörer gör ett utomordentligt arbete på ett sätt som går i linje med våra värderingar är avgörande för vår framgång. Därför följer vi upp våra avtal på ett strukturerat sätt och lyssnar också på vad våra hyresgäster anser om leveranserna. 

Vi arbetar aktivt för att säkerställa att våra byggentreprenörer, och deras underleverantörer, tar sitt samhällsansvar.

När vi upphandlar markskötsel, städtjänster samt byggentreprenörer ställer vi krav på arbetsrättsliga förhållanden, det vill säga krav kring lön, arbetstid och semester. Beroende på tjänsternas kontraktsvärde har vi även krav på sysselsättningsfrämjande åtgärder, som ett sätt att få fler i arbete.

Stockholm är en stor och växande region och för att lyckas uppnå de mål på byggtakt vi har välkomnar vi fler byggföretag som vill vara med och bygga framtidens Stockholm, oavsett om det är svenska eller utländska företag.

Förutom Lagen om offentlig upphandling lyder vi under koncernregler från Stadshus AB och Stockholms stad, bland annat när det gäller ett hållbart samhälle, både socialt och avseende miljöfrågor. Som ett allmännyttigt bolag arbetar vi aktivt för att säkerställa att våra byggentreprenörer, och deras underleverantörer, tar sitt samhällsansvar. Vi har alltså mycket vi ska tänka på i samband med upphandling, affärsmässighet, en hållbar samhällsutveckling och att ge marknadens aktörer lika möjligheter enligt LOU. Det klarar vi genom engagerade och kunniga medarbetare som får tid att göra ett riktigt bra jobb.

Varje år genomför vi ett hundratal upphandlingar och köper varor, tjänster och byggentreprenader för omkring två miljarder kronor.