Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Vi bygger enskilda hus och hela kvarter

Stockholmshem har höga byggmål och uppdrag att bygga många nya lägenheter de närmaste åren. Vi rustar dessutom kontinuerligt upp våra äldre fastigheter och genomför projekt som till exempel ombyggnad av lokaler till bostäder.

Vi arbetar aktivt för att säkerställa att våra byggentreprenörer, och deras underleverantörer, tar sitt samhällsansvar.

Även för städning, parkskötsel, målning och andra underhållsarbeten anlitar vi sedan lång tid tillbaka utomstående entreprenörer och konsulter.

Att vi både bygger och förvaltar genom att köpa in kapacitet innebär att vår verksamhet till stor del genomförs av leverantörer idag. Det gör att vår upphandling kommit att bli en central och viktig funktion. Att våra leverantörer gör ett utomordentligt arbete på ett sätt som går i linje med våra värderingar är därför avgörande för vår framgång. Därför följer vi också upp våra avtal på ett strukturerat sätt och lyssnar på våra hyresgäster kring vad de anser om leveranserna inom till exempel städning och markskötsel. 

Stockholm är en stor och växande region och för att lyckas uppnå de mål på byggtakt vi har välkomnar vi fler byggföretag som vill vara med och bygga framtidens Stockholm, oavsett om det är svenska eller utländska företag.

Förutom Lagen om offentlig upphandling lyder vi under koncernregler från Stadshus AB och Stockholms stad, bland annat när det gäller ett hållbart samhälle, både socialt och avseende miljöfrågor. Som ett allmännyttigt bolag arbetar vi aktivt för att säkerställa att våra byggentreprenörer, och deras underleverantörer, tar sitt samhällsansvar. Vi har alltså mycket vi ska tänka på i samband med upphandling, affärsmässighet, en hållbar samhällsutveckling och att ge marknadens aktörer lika möjligheter enligt LOU. Det klarar vi genom engagerade och kunniga medarbetare som får tid att göra ett riktigt bra jobb.

Vi genomför ett hundratal upphandlingar per år och köper för en kvarts miljard kronor varje år.

Customer service