Folksamling vid konstinvigning på innergård.

Omvärld och marknad

Efterfrågan på hyresrätter inom Stockholms stad fortsätter att vara mycket hög med en kraftigt ökande befolkning. Bostäderna i såväl nyproduktionen som det äldre beståndet är fullt uthyrda och enligt prognoserna fortsätter de senaste årens kraftiga befolkningsökning såväl som antalet personer i Bostadsförmedlingens kö, som kötiderna, att öka.

  • För 2019 framförhandlades en hyreshöjning motsvarande 2,35 eller 1,8 procent beroende på befintlig hyresnivå. Hyreshöjningen genomfördes från och med den 1 januari 2019.

  • Under 2019 lämnades 2 135 lägenheter till bostadsförmedlingen, en ökning med 30 procent.

  • Under året har vi friställt 215 lägenheter i vårt arbete mot oriktiga hyresförhållanden. Det är en ökning på mer än 50 procent fler än 2018.

  • Marknadsvärdet per kvadratmeter ökade 5,6 procentenheter under 2019.