Närbild på kartrulle Stockholms innerstad. Foto Lennart Johansson, Stockholms stad.

Femårsöversikt

Femårsöversikt i korthet
  2019 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning 2 617 2 459 2 268 2 170 2 060
Resultat efter finansnetto 442 361 370 377 363
Realisationsvinster 0 0 0 0 0
Eget kapital, Mnkr 10 040 9 708 9 417 9 124 8 925
Marknadsvärde fastigheter, Mnkr 55 51 47 43 38
Bokfört värde fastigheter, Mnkr 21 19 18 17 16
Investeringar, Mnkr 1 480 2 195 1 949 1 682 1 425
Direktavkastning exkl central adm, % 5,7 6,0 5,9 6,1 6,1
Avkastning totalt kapital, % 2,3 2,1 2,4 2,6 2,9
Synlig soliditet, % 41,1 41,2 43,0 44,7 46,6
Uthyrningsgrad area bostäder, % 100 100 100 100 100
Antal lägenheter 27 725 27 480 27 073 26 796 26 051
Total uthyrbar area, 1 000-tal kvm 2 062 2 027 2 005 1 994 1 956
Antalet tillsvidareanställda 31 december 380 348 332 309 310