Man spikar upp tavla om Rättvist Byggande.

Rättvist byggande

Under 2019 utökades arbetet för sund konkurrens i byggbranschen då Stockholmshem, Svenska Bostäder, Familjebostäder och Skolfastigheter i Stockholm skrev på en gemensam avsiktsförklaring.

Alla fyra bolagen arbetar nu enhetligt enligt konceptet Rättvist byggande och leds av en styrgrupp där Stockholmshem hade ordförandeskapet under 2019. Det är ett proaktivt arbete för en sund konkurrens på lika villkor och för att motverka brottslighet och säkerställa villkoren i hela kedjan av underentreprenörer på byggarbetsplatser. Arbetet bedrivs i samarbete med de myndigheter som arbetar med tillsyn inom dessa områden – Ekobrottsmyndigheten, gränspolisen, Skatteverket och Arbetsmiljöverket. Bolaget samarbetar även med Stockholms Byggmästareförening som arbetar för att skydda sina medlemmar från osund konkurrens.

Rättvist byggande är det mest omfattande kontrollprogrammet i Sverige för sund konkurrens. Det innebär att:

  • samtliga entreprenörer som arbetar på Stockholmshems byggarbetsplatser ska vara kända och kontrollerade av bolaget
  • fysiska arbetsplatskontroller genomförs på byggarbetsplatserna
  • Stockholmshem arbetar tillsammans med en upphandlad partner som följer upp att alla leverantörer i hela kedjan uppfyller kontraktskraven
  • Stockholmshems byggarbetsplatser ska skyltas med Rättvist byggande
  • Vi uppmanar alla att anmäla misstankar om oegentligheter till en oberoende funktion (Fair Play Bygg) som är skapad av Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm Gotland
  • Stockholmshems medarbetare utbildas i Rättvist byggande.
I juli höll vi ett välbesökt seminarium om Rättvist byggande i Almedalen. Många intresserade från branschorganisationer, byggföretag, skatteverket och andra deltog.