Närbild på karameller och tumstockar med Stockholmshemslogga.

Hållbar ekonomi

Vi har en sund och hållbar ekonomi genom att ständigt förbättra balansen mellan intäkter och kostnader, kvalitet och produktivitet. Driftnettot ska öka och de administrativa kostnaderna minska – varje år. Den hållbara ekonomin ger också utrymme att göra extra satsningar på innovativa lösningar och ekologisk och social hållbarhet.

 • Vid årsskiftet uppgick det förvaltade fastighetsbeståndet till 403 (400) fastigheter. Den uthyrningsbara arean uppgick till cirka 2 062 000 (2 027 000) kvadratmeter inklusive garageytor. Antalet bostadslägenheter uppgick till 27 725 (27 480).
 • Årets investeringar i fastigheter och inventarier uppgick till 1 480 (2 195) mnkr, varav 1 085 (1 188) avsåg nybyggnad, 378 (937) ombyggnad, 17 (19) inventarier och 0 (51) mnkr avsåg fastighetsförvärv.
 • 343 (170) nya bostadslägenheter färdigställdes, bland annat i Liljeholmen och Norra Djurgårdsstaden. Totalt skedde ombyggnad och upprustning av 261 (143) lägenheter.
 • Det samlade marknadsvärdet för bolagets fastigheter bedömdes till 55 230 (51 414) mnkr. Resultatet efter finansnetto uppgick till 442 (361) mnkr. Årets resultat efter skatt uppgick till 333 (291) mnkr.
 • Omsättningen uppgick till 2 617 (2 459) mnkr. Finansnettot förbättrades under året och uppgick till -111 (-126) mnkr.

Ladda ner Stockholmshems hela ekonomiska redovisning 2019 (pdf)

Rättelse: på sid 24, Not 7 Personal har det blivit fel. I Medelantalet årsanställda ska det vara 199 män och 162 kvinnor. 

 • Under 2019

  - omsatte vi 2 617 mnkr

  - byggde vi 343 nya lägenheter

  - investerade vi 1 463 mnkr i ny- och ombyggnad

   

 • Svenska Bostäder, Familjebostäder och Sisab ansluter till vårt arbete för sund konkurrens och schyssta arbetsvillkor på våra byggarbetsplatser. I juni skrev vi under en gemensam avsiktsförklaring för Rättvist byggande för att jobba på ett enhetligt och proaktivt sätt tillsammans.

 • Kvinnor vid skrivbord där det ligger ett kontrakt.

  Under 2019 friställde vi 215 lägenheter till Bostadsförmedlingen i vårt arbete med oriktiga hyresförhållanden. Drygt 50 procent fler än föregående år.