Ung leende kvinna i varselkläder framför byggskylt

Nyproduktion och ombyggnad

När vi bygger nytt och bygger om har vi ett ansvar att göra det på ett långsiktigt hållbart sätt, för kommande generationer. 

I det växande Stockholm bygger Stockholmshem nya bostäder på många platser. Det är en del i stadens satsning att bygga 140 000 nya bostäder till 2030. Vi bygger för alla, från studentlägenheter och tillfälliga bostäder för nyanlända till hyresrätter i stora stadsutvecklingsområden som Norra Djurgårdsstaden och Årstafältet.

Våra nya plusenergihus i Norra Djurgårdsstaden, Stockholms första byggt som flerbostadshus, är vår största solcellsanläggning med sina 730 kvm solceller på väggar och tak:

Vi arbetar också ständigt med att ta hand om och utveckla de hus vi har. 80 procent av våra fastigheter är byggda på 70-talet och tidigare. Vi driver därför ett omfattande och strukturerat underhållsprogram, så att våra äldre hus till exempel ska bli energieffektivare eller få moderna lås så att hyresgästerna känner sig tryggare. Vi förvaltar inte bara hem utan också en förmögenhet åt stockholmarna.

 • I juni stod alla 357 nya lägenheter klara i vårt nya kvarter i Årstadal. Vi firade med konstinvigning och mingel på innergården. Trots regn deltog många hyresgäster och glass i stora lass gick åt.

 • I juni 2019 flyttade hyresgästerna in i Stockholms första flerfamiljshus byggda som plusenergihus – två hus med 43 lägenheter i Norra Djurgårdsstaden. Det senaste resultatet i ett tioårigt arbete med att utveckla vårt hållbara byggande. De system inom energisnålt byggande som vi har testat tidigare har här kombinerats i en ny helhetslösning.

 • I oktober invigde vi bygget av vårt första Stockholmshus i Rågsved. 2020 står de 102 lägenheterna klara för inflyttning. Ett pilotprojekt i mobilitet med nya lösningar för hållbart resande. Husen byggs i moduler och med stommar av trä, något som bidrar till minskade koldioxidutsläpp. 

 • Ett av våra fina 30-talshus i Fredhäll renoverades med målet att modernisera, förbättra tillgängligheten och minska energiförbrukningen. Samtidigt som karaktären skulle bevaras. Det blev en spännande balansgång mellan att bevara det fina och byta ut det som inte längre håller måttet, men fint blev det.

 • 60 procent energieffektivisering är resultatet när Stockholmshems sex hus i Valla torg har byggts om med ny teknik och smarta lösningar för energi, infrastruktur och transporter. Allt inom ramen för EU-projektet GrowSmarter. Den omfattande ombyggnationen stod klar våren 2019. 

 • Vårt nyproduktionsprojekt för 129 lägenheter i Rosenlundsparken på Södermalm stod still under hösten, då entreprenören inlett en företagskonstruktion. Vi handlade upp nya entreprenörer och den 4 november kunde byget starta igen. Enligt den nya tidplanen beräknas de första hyresgästerna flytta in under 2021.

 • 27 nya studentlägenheter stod inflyttningsklara i april och maj på Åsögatan på Södermalm. Det betyder att vi hittills har byggt 385 studentbostäder i Stockholm och under 2020 blir ytterligare 75 klara i Gröndal. 

Under 2019

 • färdigställde Stockholmshem 343 lägenheter

 • började vi bygga 589 lägenheter, varav 160 tillfälliga bostäder för nyanlända

 • fick Stockholmshem 4 markanvisningar motsvarande 530 lägenheter

 • byggde vi om 222 lägenheter

 • skapade vi 29 nya lägenheter vid ombyggnader