Grön balkong mot vit fasad skymtar mellan grönskande trädgrenar

Fastighetsinnehav

Vid årsskiftet bestod Stockholmshems fastighetsbestånd av 403 (400) fastigheter med ett bokfört värde på 21 375 (18 850) miljoner kronor. Bostadsfastigheterna utgör drygt 90 procent av beståndet, och i dessa finns nästan alla kommersiella lokaler. I Stockholmshems bestånd finns 3 071 kategoribostäder, lägenheter som i huvudsak hyrs ut till SHIS Bostäders verksamhet, Stockholms stads bosociala resurs. Sedan 2016 har vi också studentbostäder, 385 vid årsskiftet 2019/2020.

Antal objekt
  Antal Uthyrbar area
Bostäder 27 725 1 701 016
Lokaler 3 817 209 004
Garage 5 917 152 334
Bilplatser 5 186 -
Summa 42 645 2 062 354

47 procent, 13 013 lägenheter, av Stockholmshems fastighetsbestånd består av bostäder byggda fram till och med femtiotalet. Merparten av dessa är belägna i närförort och inre ytterstaden med attraktiva lägen och relativt låga hyror. Antalet lägenheter från miljonprogramsperioden sextio- till sjuttiotalet är 7 774, främst i ytterstaden.

Sammanfattning fastighetsinnehav 2019-12-31 
  Sydväst Västerort & innerstaden Sydöst Totalt
Antal fastigheter 142 128 133 403
Antal bostäder 10 126 8 830 8 769 27 725
Uthyrbar area, bostäder (m2) 637 101 518 079 545 836 1 701 016
Antal lokaler 1 370 1 180 1 267 3 817
Uthyrbar area, lokaler (m2) 57 867 68 072 83 095 209 004
Outhyrd area, lokaler (%) 22 25 27  
Antal garage och bilplatser 4 463 3 212 3 428 11 103
Taxeringvärde, mnkr 13 781 16 195 10 313 40 289
Summa årshyra bostad, mnkr 861 737 682 2 280

Uthyrbar area

Under 2019 ökade bostadsarean med 18 884 kvadratmeter och uppgick vid årets slut till 1 701 016 (1 682 132) kvadratmeter. Den totala uthyrbara arean inklusive garage uppgick till 2 062 354 (2 027 847) kvadratmeter, en ökning med 34 507 kvadratmeter. Antalet hyresobjekt var vid årets slut 42 645 (42 339), en ökning med drygt 300 objekt. Ökningen består främst i nya bostäder.


Stadsdelar med störst bostadsbestånd 
Stadsdel Antal bostäder Area kvm bostäder Summa årshyra bostad, mnkr
Södermalm 3 045 171 446   252
Hökarängen 2 968 173 809 208
Bagarmossen 1 812 129 731 141
Solberga 1 679 103 563 132
Västertorp 1 263 69 298 91
Skarpnäcks gård 1 238 86 826 105
Aspudden 1 214 84 127 104
Liljeholmen 1 114 74 285 144
Rågsved 968 69 759 83
Sätra 936 65 326 71

Stockholmshems totala fastighetsinnehav

Ladda ner Stockholmshems fastighetsinnehav för att se hela fastighetsinnehavet i PDF-format.