Nyrenoverat trapphus med grå marmor och grönmålade stålräcken

Större underhålls- och ombyggnadsprojekt

Ombyggnad av det äldre beståndet

Stockholmshems bostadsbestånd består till närmare 80 procent av fastigheter byggda fram till och med sjuttiotalet. Detta ställer krav på företaget att bedriva ett omfattande underhållsprogram för att fastigheterna ska motsvara moderna krav och behålla sitt reala värde. För att säkerställa en god prioritering och planering i underhållsarbetet utgår arbetet från en underhållsplan som strävar efter att ha en långsiktig bild av behoven.

Under året har bolaget lagt kraft på att hitta bra arbetsformer för en långsiktig planering av underhållsåtgärder. Under 2018 påbörjades uppbyggnad av en databas för underhållsåtgärder, Greenview, för att ge en snabb bild av beståndets långsiktiga underhållsbehov. Detta arbete har fortsatt under 2019 och kommer också att pågå 2020.

Ombyggnader och upprustningar görs med allt större varsamhet. Dels för att bevara det tidstypiska så långt det är möjligt, dels av miljöskäl. Det är inte hållbart att slänga fungerande byggnadsdelar för ett utbyte till modernare. Den ekonomiska aspekten är också en viktig faktor.

Stambyten i 60-talsbeståndet

Nu är det dags att påbörja stambyten och renoveringar av 60-talsbeståndet. Först ut blir Sätra och Skärholmen, där stammar kommer att bytas samt i övrigt en varsam renovering ska göras. Trygghetsfrågor beaktas också i samband med renoveringen liksom energibesparingsåtgärder.

GrowSmarter

60 procent energieffektivisering är resultatet när Stockholmshems sex hus i Valla torg har byggts om med ny teknik och smarta lösningar för energi, infrastruktur och transporter. Allt inom ramen för EU-projektet GrowSmarter. Den stora ombyggnationen startade 2016 och våren 2019 flyttade de sista hyresgästerna tillbaka. 

Pågående ombyggnader 2019
Stadsdel Fastighet Område Antal lgh Kommentar
Södermalm Sparren 9 022 5 Tillskapade lgh vid ombyggnad
Södermalm Sparren 9 022 29 Ombyggnad
Södermalm Signalen 5 301 36 Ombyggnad
Södermalm Mullvadsberget 29 022 10 Ombyggnad

 

Färdigställd ombyggnad 2019
Stadsdel Fastighet Område Antal lgh Kommentar
Södermalm Linjalen 8 109 27 Tillskapade lgh vid ombyggnad
Årsta Growsmarter 075 5 Tillskapade lgh vid ombyggnad
Fredhäll Älgskyttarne 302 1 Tillskapade lgh vid ombyggnad
Fredhäll  Älgskyttarne 302 28 Ombyggnad
Södermalm Monumentet 32 043 6 Tillskapade lgh vid ombyggnad
Södermalm Monumentet 32 043 53 Ombyggnad
Södermalm Mullvadsberget 022 141 Ombyggnad