Närbild på en kvinna som står framför ett hus med en Stockholmshemsskylt

Nöjda kunder

Nöjda kunder är en självklarhet för oss som ett av landets största bostadsföretag. Vi levererar god kvalitet och ska ha goda relationer med våra lokalhyresgäster. Det ger också en rationell verksamhet med färre klagomål. Vårt mål är att ständigt tillhöra de högst rankade bostadsföretagen i vår storlek i landet.

Stockholmshem mäter fortlöpande hur hyresgästerna ser på sitt boende och företagets service. Vi arbetar strukturerat med våra kundundersökningar som är ett viktigt underlag för vårt arbete med verksamhetsutveckling. Alla hyresgäster får också återkoppling på hur kundnöjdheten ser ut i deras område och vilka förbättringsåtgärder som ska göras.

Boendeinflytande

Att bo i hyresrätt ska vara enkelt och smidigt, men man ska också ha möjlighet att påverka sitt boende. Stockholmshem har ett lag- och avtalsstadgat samarbete med Hyresgästföreningen. Det är fundamentalt för företaget att fullgöra sina plikter och skapa en god relation till Hyresgästföreningen. Bolaget vill också underlätta den löpande dialogen med hyresgäster och tillgodose deras önskemål. Därför ser vi utvecklingen av dialogformerna med hyresgästerna som en viktig utmaning.

Kundtjänst – för ökad tillgänglighet

Stockholmshems kundtjänst tar emot allt från felanmälan till störningar och frågor om hyran. För att fortsätta öka tillgängligheten för hyresgästen har vi gått live med en chatbot och en så kallad dynamisk FAQ på webben, som dygnet runt svarar på frågor och gör det lättare att hitta information på vår webb. 

Under 2019 tog kundtjänst emot 101 853 samtal och hanterade 27 448 mejl. De fick näst högst kundnöjdhetsresultat av alla frågor i hyresgästenkäten på frågan "bemötande vid felanmälan" med 94,4%.

  • Trygghetsarbetare i Stockholmsnatten! Varje natt året om bidrar Störningsjouren till att det är lugnt och tryggt i våra bostadsområden. En uppgift som kräver lika delar empati, prestigelöshet och tålamod. De är anställda av Stockholmshem men är en gemensam service för alla som bor i de kommunala bostadsbolagen. 

  • Björn och Björn är områdestekniker i Bagarmossen och Hammarby sjöstad och de som fått allra högst betyg av våra hyresgäster. 

  • Varje år innan sommaren hjälps alla medarbetare i Stockholms åt för att dela ut den stora hyresgästenkäte. Ett lika kul som viktigt jobb! 2019 delade vi ut mer än 8 800 enkäter och fick mer än 4 800 svar. Här är Åsa, Todd, Joakim och Johan på g.

     

  • Skärmbild av stockholmshem.se

    I mars 2019 lanserade vi en ny webb, i samband med att vi bytte fastighetssystem. På grund av en del förseningar i leveransen av fastighetssystemet saknas en del funktioner, till exempel en felanmälan, som fanns på gamla webben. Under året har vi jobbat för att kunna erbjuda våra kunder samma webbtjänster som tidigare.

  • Våra egna trädgårdsmästare trollade med några gamla stuprör och vintergrönt och gjort en luciakrona i Hökarängen lagom till firandet. Ett kul och kreativt sätt att skapa trivsel i våra bostadsområden och mycket poppis bland våra hyresgäster!

  • Under året gjorde vi ett lyft av den grafiska profilen för att bättre spegla det kundnära företag vi är. Till exempel far våra tekniker numera omkring i bilar med texten "Hej hyresgäst! Vi är på väg!". För det är vi ju.