Två par barnben hoppar studsmatta

Steg in på bostadsmarknaden

Stockholmshem har lång erfarenhet av att bygga för alla stockholmare. Inte bara för dem som kan få en bostad via den ordinarie bostadskön, utan också för dem som av olika skäl har svårigheter att få ett eget hyreskontrakt på den ordinarie bostadsmarknaden.

Som en del av allmännyttan erbjuder vi försöks- och träningslägenheter till personer som är i behov av särskilt stöd i sitt boende eller har ett rehabiliteringsbehov. Dessa bostäder beviljas av socialtjänsten.

Vi har också ett särskilt uppdrag från Stockholms stad att bistå SHIS Bostäder (Stiftelsen hotellhem i Stockholm) i deras verksamhet, bland annat genom att bygga fler bostäder.

SHIS Bostäder driver också tillfälliga bostäder för kommunplacerade nyanlända. Därför har Stockholmshem också fått i uppdrag att bygga merparten av bostäderna för denna grupp, så kallade modulbostäder. Husen kommer i moduler (därav namnet) för att de snabbt ska kunna monteras. Husen kan också monteras ner och flyttas. Under 2019 färdigställde Stockholmshem 50 tillfälliga bostäder för nyanlända.