Ljusskylt med texten "Bryggeri" på fasad.

Våra lokaler

Våra lokaler omfattar cirka 209 000 (205 000) kvadratmeter. Vi har drygt 3 800 lokaler varav drygt 2 100 lokaler är kommersiella och merparten av dessa är av mindre storlek. Framförallt finns butiker och kontor som bidrar med närservice till de boende i området samt också en del lager och hantverkslokaler. Resterande lokaler är förråd som klassas som bostadskomplement och som hyrs ut till våra bostadshyresgäster.

Verksamheterna i våra lokaler bidrar till liv och rörelse i området samt skapar lokala mötesplatser som känns välkomnande och trygga. Att de boende får ett bra basutbud av kommersiell och offentlig service i sin närmiljö påverkar värdet på kringliggande bostadsfastigheter positivt.

2019 ökade de totala lokalhyresintäkterna med 11 miljoner kronor till 223 (212) miljoner kronor, inklusive hyrestillägg. Dessa intäkter motsvarar cirka 9 procent av Stockholmshems totala omsättning. Det nytecknades totalt 160 lokalkontrakt. Snitthyran per kvadratmeter låg på 1 453 kronor. Vid årsskiftet 2019 var den ekonomiska vakansgraden 9,2 procent.

Nu blir det andra bullar i Hökarängen! I augusti flyttade bageri BAK in i våra fina lokaler i Kastanjegården. Ägarna Conrad Tyrsén och Ted Johansson hoppas att deras närvaro skapar en naturlig mötesplats för de som bor i området, men också för andra som är sugna på god fika och mat.