Fasad, röda pelargoner i låda på balkongräcke

Ombildningar till bostadsrätt

Under våren 2019 fattade Stockholms kommunfullmäktige beslut om att erbjuda hyresgäster i Stockholmshem, Svenska Bostäder och Familjebostäder möjligheten att ombilda hyresfastigheter till bostadsrätter. Erbjudandet om att om att ombilda begränsades till att gälla fastigheter i områden där hyresrätter uppgick till mer än 60 procent av det totala bostadsbeståndet i området och där allmännyttan stod för mer än 50 procent av hyresrätterna.

Stadens kriterier för erbjudanden begränsade därmed de möjliga ombildningarna till följande stadsdelar där Stockholmshem har fastigheter: Bagarmossen, Hässelby Gård, Hökarängen, Rinkeby, Rågsved, Skärholmen, Sätra och Västertorp. Erbjudandet om ombildningar begränsades även i tid fram till och med den 31 december 2019. Vid det datumet hade det inkommit kompletta intresseanmälningar från fyra fastigheter i Sätra, tre fastigheter i Rågsved respektive Västertorp, och en fastighet i vardera Bagarmossen och Skärholmen. Totalt inkom det kompletta intresseanmälningar för tolv fastigheter i vårt bestånd.

Värderingar kommer genomföras på uppdrag av Stockholm Stadshus AB under 2020 och beslut om erbjudande till de föreningar där stadens riktlinjer uppfylls förväntas fattas av styrelsen huvudsakligen under våren 2020. Under ombildningsprocessen har större underhållsprojekt bromsats i de berörda stadsdelarna och kommer att sättas igång i god ordning under 2020.