En kvinna och två män skrattande framför hus.

Attraktiv arbetsgivare

Stockholmshem strävar efter ett öppet arbetsklimat där medarbetarna känner delaktighet, engagemang och trivsel. En förutsättning för att skapa en framgångsrik verksamhet är att kunna attrahera och behålla medarbetare som driver bolaget framåt. Under året har bolaget sett över medarbetarnas förmånspaket och lagt till möjligheten att pensionsväxla. 

Resultatet i stadens medarbetarenkät ökade vid årets mätning till 84 (81) . Högst värde i mätningen fick frågorna kring ledarskap, eget ansvar och att arbetet känns meningsfullt.

I undersökningen Attraktiv arbetsgivare ökar Stockholmshem från 128 till 136 poäng, medan branschen i övrigt minskar från 126 till 125. Attraktiv arbetsgivare mäter nyckeltal som antas påverka attraktiviteten i organisationer.

 • Händer som håller i blommor och en spade.

  Tack alla fina sommarjobbare! Under sommaren erbjöd vi 132 stockholmsungdomar sommarjobb, de flesta skötte om våra gårdar och bostadsområden. Våra hus och områden blir trivsammare tack vare alla toppenungdomar och de får erfarenhet av arbetslivet.

 • Fem personer som sitter kring ett bord, tre kvinnor och två män.

  I Stockholms stads medarbetarundersökning tog Stockholmshem ett ordentligt kliv uppåt, från femtonde till sjunde plats bland nöjda medarbetare. 89 procent tycker att de har ett meningsfullt arbete och 88 tycker att de har bra chefer, en höjning med fem procentenheter från 2018. 

 • Flera män och kvinnor som står i en monter på en mässa.

  I februari deltog vi på Lava-mässan på KTH för att profilera oss som en intressant aktör och arbetsgivare. 
  Vi pratade med samhällsbyggarstudenterna om våra projekt och hur det är att jobba hos oss. Flera kollegor var på plats för att inspirera potentiella nya arbetskamrater.

 • En man samtalar med tre kvinnor.

  Under året fick 27 nyanlända stockholmare varsin mentor från Stockholmshem. Mentorn delar med sig av sina kunskaper och bolaget bjuder på några timmars arbetstid för uppdraget. 
  Stockholmsmentor är en del i Stockholms stads satsning där olika aktörer i arbetar tillsammans för integration.

 • Två unga män som går utomhus. På jackorna står texten områdesvärd

  Under året erbjöd vi 14 praktikplatser inom ramen för Stockholmsjobb. Anställningarna har varit som trygghets-, områdes- och miljövärdar. 
  Resultat är vinn-vinn med tryggare hyresgäster och flera ungdomar som har gått vidare i arbetslivet.

 • Närbild på en man och en kvinna. Kvinnan sitter med ryggen mot kameran.

  Vid årets slut hade Stockholmshem 355 tillsvidareanställda. 
  Medelålder låg på 47 år, 45 för kvinnor och 48 för män och anställningstiden var i genomsnitt 10 år.

   

   

 • I februari öppnades en epost-brevlåda för visselblåsning, dit Stockholmshems medarbetare kan vända sig om de behöver slå larm om något internt på Stockholmshem.

Under 2019

 • fick 11 medarbetare nya tjänster internt

 • utbildades alla medarbetare i frågor om bland annat representation, mutor och jäv och sexuella trakasserier

 • var den genomsnittliga anställningstiden för tillsvidareanställda 10 år

 • minskade sjukfrånvaron något till 3,9%

 • har en satsning på kompetensutveckling gjorts för både förvaltare och områdestekniker

 • tog vi fram ett utbildningspaket för chefer kring kommunikation, feedback, företagsledning, arbetsgivaransvar och lön