En leende kvinna i odlingsgrönska

Våra hyresgäster

Många hyresgäster har bott eller verkat länge hos Stockholmshem, samtidigt som de senaste årens nyproduktion har bidragit till en växande andel nya hyresgäster.

Bostadshyresgäster

Alla åldrar och typer av hushåll finns representerade bland Stockholmshems bostadshyresgäster. Drygt 60 procent av beståndet består av små lägenheter på två rum och kök eller mindre. Det gör att det dominerande hushållet består av en till två personer i åldern 25-65. Småhushållen – familjer utan barn, ungdomar, ensamstående med eller utan barn samt pensionärer – är därför viktiga kundgrupper för det befintliga beståndet.

Långa boendetider och kötider för att få en lägenhet via Bostadsförmedlingen bidrar till att åldern hos Stockholmshems kontraktsinnehavare har blivit högre. Störst andel hyresgäster som är äldre än 65 år finns i innerstaden. Det beror på att kötiderna för att få en lägenhet där har varit längre än i andra områden under många år. 

Hyresgästerna i nyproduktionen är normalt yngre än de i det befintliga beståndet, eftersom nyproduktion kräver en kortare kötid. En större andel av dessa nya hyresgäster kommer från andrahandsboende, inneboende eller föräldrahem. I de nybyggda lägenheter som blev klara för inflyttning under året tillhörde närmare hälften av de nya hyresgästerna istället åldersspannet 30-39 år. Sammantaget stämmer det väl med de senaste årens inflyttningar i nybyggt som visar på en betoning på yngre åldersgrupper.

Studenter – ny kundgrupp för Stockholmshem

Stockholmshems första studentbostadshus stod färdigt hösten 2016. Sedan dess har vi byggt fler studentlägenheter och i slutet av 2019 hade vi 385 på olika håll i staden. Under året skapade vi 27 studentbostäder när vi byggde om en fastighet på Södermalm och fler kommer stå klara under 2020. De flesta studentlägenheterna är ettor på 25-30 kvm men vi bygger också ett mindre antal tvåor. 86 procent av studenterna som bor hos oss är under 29 år. De flesta uppger att de bor ensamma men 35 procent bor två i hushållet och i sex procent av hushållen finns barn.

Välkommen! Vårt studenthus i Älvsjö.

Våra lokalhyresgäster

De flesta av våra lokalhyresgäster hyr förhållandevis små lokaler, där de bedriver framför allt verksamheter som kontor, hantverk och butiker. I de större lokalerna bedrivs huvudsakligen kommunal verksamhet såsom förskolor, omsorg och utbildning. Våra fem största hyresgäster hyr cirka 20 procent av den totala lokalarean och svarar för cirka 35 procent av de totala lokalhyresintäkterna. Den största hyresgästen är Stockholms stad som hyr ett stort antal lokaler för stadens förvaltningars behov. Eventuella förändringar av den kommunala verksamheten i dessa lokaler innebär en viss riskexponering med hänsyn till den stora andelen av lokalhyresintäkterna som de utgör.

I Hökarängen centrum finns Jenny med sin butik Växterian - en personlig butik med hållbarhet i fokus och en mix av snittblommor och växter, inredning och vintage.