En kvinna och en man som tittar på en dator i ett trapphus.

Våra arbetssätt

Stockholmshem arbetar processinriktat med kärnverksamheten hyra ut, förvalta, bygga om och bygga nya fastigheter. Därutöver har vi ett antal lednings- och stödprocesser. Nedan följer några exempel på verksamhetsutveckling som har skett 2019 inom ramen för våra arbetssätt:

Nytt fastighetssystem

Under 2019 startade de fyra kommunala bostadsbolagen införandet av nytt fastighetssystem, med Stockholmshem först ut i mars. Fastighetssystemet berör stora delar av verksamheten och många på bolagen har aktivt arbetat med eller påverkats av bytet. I samband med bytet drabbades några  funktioner av driftstörningar, bland annat felanmälningar och beställning av inre underhåll och tillval via webben.

Systemet möjliggör fler e-tjänster, digitaliserat arbetssätt och ökad självservice för våra hyresgäster och leverantörer. Exempel på detta är e-signering av avtal och automatiserade flöden för uthyrning av bilplatser.

Egna trädgårdsmästare

Utemiljön är viktig för att skapa trivsel och trygghet i våra bostadsområden. Under 2019 testade Stockholmshem nya arbetssätt som innebär att vi bygger upp skötsel av utemiljö med egna trädgårdsmästare, istället för att anlita entreprenörer. Trädgårdsmästarna ansvarar för planering och skötsel av planteringar och beskärning av buskar och träd. De ansvarar även för att följa upp entreprenörsavtal gällande skötsel av gräsmattor, maskinsopning av hårdgjorda ytor, städning och tömning av papperskorgar samt snöröjning. Övergången till egna trädgårdsmästare sker successivt i takt med att befintliga skötselavtal löper ut.

Uppgradering av lägenheters skick

Under 2018 inledde vi projektet Effektivare tomställningar, och det har fortsatt under 2019. Syftet är att effektivisera arbetet med lägenheter som behöver renoveras mellan in- och utflyttande hyresgäst. Genom att effektivisera tomställningar kan vi påverka långsiktiga resultat och stärka proaktiv förvaltning, få nöjdare kunder och högre hyresintäkter.

De huvudsakliga förändringar vi genomfört under 2019 är att vi har tagit fram företagsgemensamma arbetsflöden, upphandlat en tomställningsentreprenör och tagit fram ett standardpaket för lägenhetsstandard. Det är ännu för tidigt för att kunna se några tydliga resultat så 2020 ägnar vi åt uppföljning för att säkerställa att vi når önskade effekter, framför allt vad gäller ökad kundnöjdhet och minskade hyresbortfall.

Utvecklat stöd för projektledning vid ny- och ombyggnation

Stockholmshem har en omfattande produktion av nya lägenheter och ett stort befintligt bestånd att bygga om och underhålla. Som stöd till projektledning av denna verksamhet har vi tagit fram ett nytt verktyg för projektledning. Verktyget följer projektet genom alla faser, från tidig planering till genomfört projekt, och bidrar med bättre stöd för ekonomisk uppföljning och mallar för att säkerställa kvalitet, hållbarhet och kostnadseffektivitet.