Kvinna planterar blommor i planteringslåda.

Hållbara utemiljöer

Stockholmshem arbetar kontinuerligt med att utveckla miljöerna runt våra hus, både i nya och gamla områden. Välskötta och tillgängliga utemiljöer är viktiga för trygghet, gemenskap och trivsel i våra bostadsområden.

I takt med rådande förtätning av staden vidareutvecklar vi våra krav vid projektering av mark för att skapa möjliga habitat för bin, humlor, fjärilar med mera.

Vi bygger allt fler gröna tak. Taken är viktiga levnadsmiljöer för insekter och andra pollinerare. För att säkerställa bra och säkra tak, så ingår Stockholmshem i ett forskningsprojekt som heter Vinnova GTT (gröna täta taklösningar). Målsättningen med projektet är att underlätta byggandet av säkra gröna tak för framtiden. Inom projektet finns även diskussioner kring olika möjliga framtidslösningar.

Trädinventering

Hur många träd och vilka arter har vi i våra områden? Hur mycket koldioxid binder de och hur många kubikmeter regnvatten tar trädens kronor hand om? För att få svar på frågorna påbörjade vi under året inventeringen av våra träd enligt I-Treemodellen. Arbetet fortsätter under 2020.

Egna trädgårdsmästare

För att styra vår utemiljö ännu bättre och öka både trygghet och trivsel för våra hyresgäster, projektanställde vi i maj två egna trädgårdsmästare i Hökarängen. Under 2020 fortsätter vi att bygg upp skötseln av vår utemiljö i egen regi och utökar antalet egna trädgårdsmästare till totalt nio.

Vi testar ört-sedumtak

Vi byggde vårt första ört-sedumtak på en garagenedfart i Bagarmossen. Taket har tjockare substrat och därmed fler växtarter än ett vanligt sedumtak. Det bidrar till den biologiska mångfalden och förmågan att hålla vatten ökar markant.

250 000 bin för biologisk mångfald

Stockholmshem är fadder åt 250 000 bin som bor i bikupor i våra bostadsområden. Några sköts av hyresgäster och några tar vår egen personal hand om. Övriga hyr vi av Bee Urban som också har visningar för våra hyresgäster flera gånger under säsongen.

Charles är egentligen pensionär men fortsätter jobba som områdestekniker i Skärholmen. Han är dessutom en passionerad biodlare och har hand om våra egna kupor i Sätra, Rågsved, Solberga och Skärholmen.