Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Hyresgästenkäten hjälper oss bli en bättre hyresvärd

Det finns bara en som vet hur du vill bo, och det är du. För att vi ska kunna skapa ett bättre boende är vi beroende av att få veta vad du tycker om servicen från oss, din lägenhet, huset och området du bor i.

Var med och tyck till – hjälp oss bli bättre!

Varje år innan sommaren delar vi därför ut vår stora hyresgästenkät. Boende i ungefär var tredje trapphus får möjlighet att besvara enkäten varje år.

Hyresgästenkäten 2022 delade vi ut i april, till 9 000 hushåll. Vi fick in ca 5 000 svar, vilket ger en svarsfrekvens på 57 procent.

Resultatet av hyresgästenkäten 2022

Det sammantagna resultatet räknas ihop till ett så kallat serviceindex, och det blev i år 83,9 procent. Förenklat kan man säga att drygt åtta av tio är nöjda med vår service.  

Riktigt roligt tycker vi att det är att ni som svarat ger oss högre betyg för "Rent och snyggt". Det är sophanteringen som vi lyckats bättre med i år, främst städning av miljörum och källsortering.

Även betyget för "Trygghet" ökar lite i alla våra bostadsområden, vilket betyder att fler känner sig trygga. Trygghet är så viktigt och vi jobbar varje dag med att skapa trygga och trivsamma bostadsområden, så det betyget är extra roligt för oss att få.

Hur går enkäten till?

I några områden med få lägenheter får alla hushåll enkäten. Vissa adresser är undantagna, till exempel i fastigheter som håller på att renoveras eller byggas om.

Det är ett undersökningsföretag som genomför enkäten för vår räkning, och som garanterar att svaren är helt anonyma för oss. Enkäten fylls i på papper som vi delar eller skickar ut, eller på undersökningsföretagets webbplats.

Resultaten från våra kundundersökningar använder vi som underlag när vi planerar vår verksamhet och husens förvaltning.

Tack alla ni som svarar på enkäten och hjälper oss att skapa ett bättre boende!

Så fungerar enkäten

  • Mäter hur nöjda ni hyresgäster är med ert boende och oss som hyresvärd, och hur många som skulle kunna rekommendera Stockholmshem till andra.
  • Innehåller också frågor om upplevd trygghet i området och i lägenheten, städning av trapphus och tvättstugor, felanmälan och sophantering
  • Resultatet av enkäten ger ett detaljerat svar på vad som fungerar bra och mindre bra och ger oss vägledning i vad våra kunder tycker att vi ska prioritera
  • Vi återkopplar resultatet till er hyresgäster.

Frågor?

Kontakta Stockholmshems marknadsanalytiker Josefin Forsén på epost@stockholmshem.se.