Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • Två Stockholmshems-medarbetare pratar med en hyresgäst.
    Foto: Ola Jacobsen.

Hyresgästenkäten hjälper oss bli en bättre hyresvärd

Det finns bara en som vet hur du vill bo, och det är du. För att vi ska kunna skapa ett bättre boende är vi beroende av att få veta vad du tycker om servicen från oss, din lägenhet, huset och området du bor i.

Var med och tyck till – hjälp oss bli bättre!

Varje år innan sommaren delar vi därför ut vår stora hyresgästenkät. Boende i ungefär var tredje trapphus får möjlighet att besvara enkäten varje år.

Enkäten för 2024 delade vi ut den 16 april, och du som fick den kan svara senast den 10 juni. Antingen använder du pappersenkäten som du fick av oss, eller så loggar du in med hjälp av de instruktioner som står i följebrevet. 

Resultatet av hyresgästenkäten 2023

Hyresgästenkäten 2023 delade vi ut till 8 800 hushåll. Vi fick in ca 5 350 svar, vilket ger en svarsfrekvens på 62 procent.

Det sammantagna resultatet räknas ihop till ett så kallat serviceindex, och det blev i år 83,5 procent. Förenklat kan man säga att drygt åtta av tio är nöjda med vår service.  

Riktigt roligt tycker vi att det vi fortsätter att förbättra oss inom de frågor som handlar om att få hjälp när det behövs, "ta kunden på allvar" samt trygghetsfrågor. Trygghet är så viktigt och vi jobbar varje dag med att skapa trygga och trivsamma bostadsområden, så det betyget är extra roligt för oss att få.

Något vi ser att många tycker att vi behöver bli bättre på är skötseln av vår utemiljö.

Hur går enkäten till?

I några områden med få lägenheter får alla hushåll enkäten. Vissa adresser är undantagna, till exempel i fastigheter som håller på att renoveras eller byggas om.

Det är ett undersökningsföretag som genomför enkäten för vår räkning, och som garanterar att svaren är helt anonyma för oss. Enkäten fylls i på papper som vi delar eller skickar ut, eller på undersökningsföretagets webbplats.

Resultaten från våra kundundersökningar använder vi som underlag när vi planerar vår verksamhet och husens förvaltning.

Tack alla ni som svarar på enkäten och hjälper oss att skapa ett bättre boende!

Så fungerar enkäten

  • Mäter hur nöjda ni hyresgäster är med ert boende och oss som hyresvärd, och hur många som skulle kunna rekommendera Stockholmshem till andra.
  • Innehåller också frågor om upplevd trygghet i området och i lägenheten, städning av trapphus och tvättstugor, felanmälan och sophantering
  • Resultatet av enkäten ger ett detaljerat svar på vad som fungerar bra och mindre bra och ger oss vägledning i vad våra kunder tycker att vi ska prioritera
  • Vi återkopplar resultatet till er hyresgäster.

Frågor?

Kontakta Stockholmshems marknadsanalytiker Josefin Forsén på epost@stockholmshem.se.