Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Hyresgästenkäten

Det finns bara en som vet hur du vill bo, och det är du. För att vi ska kunna skapa ett bättre boende är vi beroende av att få veta vad du tycker om servicen från oss, din lägenhet, huset och området du bor i.

Var med och tyck till – hjälp oss bli bättre!

Varje år innan sommaren delar vi därför ut vår stora hyresgästenkät. Boende i ungefär var tredje trapphus får möjlighet att besvara enkäten varje år.

Vi brukar ha en svarsfrekvens på omkring 55 procent.

I några områden med få lägenheter får alla hushåll enkäten. Vissa adresser är undantagna, till exempel i fastigheter som håller på att renoveras eller byggas om.

Det är ett undersökningsföretag som genomför enkäten för vår räkning, och som garanterar att svaren är helt anonyma för oss. Enkäten fylls i på papper som vi delar eller skickar ut, eller på undersökningsföretagets webbplats.

Resultaten från våra kundundersökningar använder vi som underlag när vi planerar vår verksamhet och husens förvaltning.

Tack alla ni som svarar på enkäten och hjälper oss att skapa ett bättre boende!

Så fungerar enkäten

  • Mäter hur nöjda ni hyresgäster är med ert boende och oss som hyresvärd, och om hen skulle kunna rekommendera Stockholmshem till andra.
  • Innehåller också frågor om upplevd trygghet i området och i lägenheten, städning av trapphus och tvättstugor, felanmälan och sophantering.
  • Resultatet av enkäten ger ett detaljerat svar på vad som fungerar bra och mindre bra och ger oss vägledning i vad våra kunder tycker att vi ska prioritera.
  • Stockholmshems förvaltare återkopplar resultatet i brev till er hyresgäster.

Frågor?

Kontakta Stockholmshems marknadsanalytiker Josefin Forsén på epost@stockholmshem.se.