Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Vi trivs på jobbet

Vi arbetar hårt för att vara en attraktiv arbetsgivare och en arbetsplats där våra medarbetare trivs, tycker att de bidrar, är engagerade och känner sig uppskattade. Och när vi frågar de som jobbar hos oss, i olika mätningar, får vi fina resultat.

Vi som jobbar på Stockholmshem tycker det är viktigt att få vara med och både bygga och förvalta stockholmarnas hem.

Ett gäng glada kollegor vid ståbord

I flera år har Stockholmshem legat högt i indexet Attraktiv arbetsgivare, som Nyckeltalsinstituet gör. Undersökningen är en temperaturmätare på hur attraktiv en organisation är kopplat till exempelvis arbetsvillkor och jämställdhet. I den mätningen ligger Stockholmshem speciellt bra till när det gäller lön, möjlighet för kompetensutveckling och lika chefsmöjligheter för kvinnor och män. 

Stockholms stad, vår ägare, gör också en medarbetarundersökning bland alla totalt 47 stadsdelar, fackförvaltningar och bolag. Den mäter motivation, styrning och ledarskap i AMI-index (aktivt medskapandeindex). Också i den mätningen ligger Stockholmshem högt rankat, särskilt inom ledarskap och motivation är vårt resultat över stadens totala AMI. Självklart finns det områden där vi behöver jobba vidare, bland annat när det gäller korttidssjukfrånvaro. 

Vi som jobbar på Stockholmshem tycker det är viktigt att få vara med och både bygga och förvalta stockholmarnas hem. Medarbetarundersökningen visar att 83 procent av medarbetarna tycker att arbetet känns meningsfullt. Som en del av allmännyttan har vi också ett samhällsansvar. Vi anställer sommarungdomar, bygger för alla målgrupper och arbetar för att öka tryggheten i våra områden. Att vara affärsmässiga men också uppfylla andra värden, det är meningsfullt.

Detta har vi gjort/gör vi

  • Justerar organisationen löpande utifrån verksamhetens behov och tydliggör roller och mandat
  • Arbetar aktivt för att sänka sjukfrånvaron, större fokus på medarbetarnas välmående med bland annat omtankesamtal och uppföljning. Vi arrangerar också till exempel inspirerande föreläsningar och workshops om hälsa och välmående.
  • Integrerat våra värderingar i våra lönekriterier och tagit bort årliga medarbetarsamtal till förmån för regelbundna dialoger om uppdrag och mående
  • Stärkt våra chefer med chef- och ledarskapsutveckling. För att hjälpa cheferna att få mer tid att vara ledare har HR skapat en partnerroll där de är ledarstöd i stället för specialister. Varje ledare har en HR-partner. Under 2023/2024 genomgick alla chefer på bolaget ett utvecklingsprogram via Handelshögskolan. 
  • Skapat epost-brevlåda för internutredning, dit Stockholmshems medarbetare kan vända sig om de behöver slå larm om något internt. I samband med lanseringen gjordes en turné i hela organisationen. Efter den uppger 98 procent av alla medarbetare att de vet hur de ska agera om det förekommer exempelvis kränkande särbehandling.
  • Kontinuerligt uppdaterat förmånspaket i en förmånsportal för enkelt nyttjande, med till exempel löneväxling till pension och juridisk rådgivning.

*Om Attraktiv arbetsgivare
Stockholmshem har i flera år varit med i mätningen av indexet Attraktiv arbetsgivare där nyckeltal som antas påverka attraktiviteten i organisationer mäts, exempelvis andelen tillsvidareanställningar, sjukfrånvaro och övertidsarbete. Cirka 30 bostads- och fastighetsbolag är med i branschjämförelsen.

Om Medarbetarenkäten i Stockholms stad
Stockholms stad genomför medarbetarenkäter varje år bland cirka 47 stadsdelar, förvaltningar och bolag i staden. AMI (aktivt medskapandeindex) består av tre delindex: ledarskap, styrning och motivation.