Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • En kvinna och två män går i en allé med gröna träd.
    Golan jobbar som kundförvaltare i Skarpnäck. Hon flankeras här av Björn och Björn, områdestekniker i Hammarby Sjöstad. Foto: Bengt Alm.

Vi trivs på jobbet

Bra chefer och meningsfullt jobb - så tycker medarbetarna på Stockholmshem. Stockholmshem är en av de verksamheter inom Stockholms stad där medarbetarna trivs bäst. Dessutom ökar Stockholmshem stort i indexet Attraktiv arbetsgivare.

Stockholmshems medarbetare känner ett ansvar och stolthet över att få vara med och bygga stad.

​I Stockholms stads medarbetarundersökning 2019 tog Stockholmshem ett ordentligt kliv uppåt, från femtonde till sjunde plats bland nöjda medarbetare. 47 stadsdelar, fackförvaltningar och bolag i Stockholms stad deltar i undersökningen.

Hela 96 procent av medarbetarna på Stockholmshem svarade på enkäten.

Meningsfullt jobb och bra chefer

89 procent av Stockholmshems medarbetare tycker att de har ett meningsfullt arbete. Både de som har daglig kontakt med hyresgästerna och de som jobbar som interna stödfunktioner ser att de kan göra skillnad. 

Medarbetarna känner ett ansvar och stolthet över att få vara med och bygga stad. Som en del av allmännyttan har vi också ett samhällsansvar och gör mycket mer än bara ta hand om våra hus och se till att våra hyresgäster trivs. Vi anställer sommarungdomar, bygger för alla målgrupper och arbetar för att öka tryggheten i våra områden tillsammans med våra hyresgäster. Att vara affärsmässiga men också uppfylla andra värden – det är meningsfullt.

88 procent av Stockholmshems medarbetare tycker att de har bra chefer, en höjning med fem procentenheter från föregående år. 

Attraktiv arbetsgivare

I undersökningen Attraktiv arbetsgivare för 2018 ökar Stockholmshem från 128 till 136 poäng, medan branschen i övrigt minskar från 126 till 125.

Attraktiv arbetsgivare mäter nyckeltal som antas påverka attraktiviteten i organisationer. Till exempel andelen tillsvidareanställningar, sjukfrånvaro och övertidsarbete. Ett 30-tal bostads- och fastighetsbolag är med i branschjämförelsen. 

Customer service