Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • Skiss av fyra punkthus
    Flygvy som visar husens placering längs Eksätravägen. Illustration: Bergcrantz Arkitekter

Eksätravägen, Sätra

Stockholmshem planerar att bygga cirka 100 bostäder längs Eksätravägen med attraktivt läge centralt i Sätra. Nu är planerna ute på samråd.

Planen är att bygga fyra punkthus med totalt cirka 100 hyreslägenheter, intill våra befintliga hus från 1960-talet och från början av 2000-talet. Husen utformas så att de passar in i omgivningen och med den befintliga bebyggelsen. De kommer att byggas i suterräng med 5-6 våningar mot Eksätragatan och som högst 8 våningar mot naturslänten. De nya bostäderna får ett attraktivt läge på en höjd med närhet till både natur, park, service och kommunikationer.

Då det finns höga naturvärden på platsen har husens placering anpassats utifrån dessa, för att kunna bevara så mycket som möjligt av naturen mellan husen och ett parkstråk nedanför.

De nya bostäderna är en del i stadens satsning att bygga 140 000 nya bostäder till år 2035.