Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Beställ & installera bredband

Välj bredbandstjänst och leverantör

Du väljer själv från vilken eller vilka leverantörer du vill beställa dina bredbandstjänster (internet, tv och telefoni). På Bredbandswebben alternativt zmarket.se får du en överblick.

Komplett information om abonnemang och villkor finns på de olika tjänsteleverantörernas webbplatser. Du kan välja fler än en leverantör om du vill kombinera tjänster från olika leverantörer. Ring deras respektive kundtjänster för att beställa eller få mer information.

Leverantören aktiverar ditt bredbandsuttag och skickar startinformation hem till dig. Har du beställt telefoni och/eller tv får du också telefonidosa/digitalbox och kablar. 

Installera bredbandet

När du fått utrustningen kopplar du in den i bredbandsskåpet i din hall. Det finns olika typer av kopplingsscheman. Titta hur det ser ut i ditt bredbandsskåp och jämför med instruktionerna nederst på sidan.

  • I bredbandskåpet finns en rad med portar (uttag) som är märkta med samma nummer som finns på bredbandsuttagen i lägenheten.
  • Kopplar du till exempel en dator i ett av dem måste du aktivera motsvarande port i skåpet. Det gör du genom att ansluta en kabel från fiberomvandlaren i bredbandsskåpet till rätt port numrerad på motsvarande sätt i skåpet. 

Anmäla fel, flytta eller säga upp tjänsten?

Om det uppstår något problem med din bredbandstjänst – kontakta alltid supporten hos din tjänsteleverantör. Även när du ska flytta eller vill säga upp din internet-, tv- eller telefonitjänst är det din tjänsteleverantör du ska kontakta.