Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Lägenheten

Vi arbetar systematiskt för att du ska ha en sund och trygg boendemiljö och för att minimera hälsorisker. Vi är miljöcertifierade och sätter varje år upp miljömål som vi arbetar mot.