Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • Stockholms stadshus, foto

Ägare

Stockholmshem ägs till 100 procent av Stockholms stad.

Stockholms Stadshus AB är moderbolag för stadens koncern som består av Stockholmshem och ytterligare 16 dotterbolag.

Bolagsordning och ändamålen med bolagets verksamhet faställs av Stockholms kommunfullmäktige. I enlighet med kommunallagen utser även kommunalfullmäktige styrelseledamöter och faställer ägardirektiv. I övrigt styrs verksamheten av aktiebolagslagen.