Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Företagsfakta

Stockholmshem är ett av landets största bostadsföretag. Vi är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholm Stadshus AB. Stockholmshem bildades 1937 och sedan dess varit en av de största aktörerna i Stockholms utbyggnad och framväxt.

Kortfakta

  • Antal fastigheter: 402
  • Antal lägenheter: 28 195
  • Antal bostadshyresgäster: närmare 60 000
  • Uthyrbar area: cirka 2 075 000 kvm
  • Antal lokaler: drygt 3 900
  • Lokalyta: 199 000 kvm
  • Årsomsättning: 2 953 miljoner kronor
  • Antal tillsvidareanställda: cirka 390

Affärsidé

Stockholmshem ska äga och hyra ut bostäder i Stockholm.

Stockholmshem ska skapa bästa möjliga förhållanden för hyresgästerna så att långa och goda hyresgästrelationer främjas.

Stockholmshem ska förvalta och utveckla fastigheterna så att god tillväxt i värde och kassaflöde uppnås.

Sidan uppdaterad 23 mars 2021.