Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Företagsfakta

Stockholmshem är ett av landets största bostadsföretag. Vi är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholm Stadshus AB. Stockholmshem bildades 1937 och sedan dess varit en av de största aktörerna i Stockholms utbyggnad och framväxt.

Stockholmshems vision är att erbjuda alla våra hyresgäster ett boende som på alla sätt och vis är Välkomnande, Bekvämt och Tryggt. Varje dag.

Kortfakta

  • Antal fastigheter: 400
  • Antal lägenheter: 27 500
  • Antal hyresgäster: 55 000
  • Bostadsyta: 1 682 miljoner kvm
  • Antal lokaler: drygt 3 800
  • Lokal-/garageyta: 345 700 kvm
  • Årsomsättning: 2 478 miljoner kronor
  • Antal anställda: cirka 340

Affärsidé

Stockholmshem ska äga och hyra ut bostäder i Stockholm.

Stockholmshem ska skapa bästa möjliga förhållanden för hyresgästerna så att långa och goda hyresgästrelationer främjas.

Stockholmshem ska förvalta och utveckla fastigheterna så att god tillväxt i värde och kassaflöde uppnås.

 

 

Customer service