Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Företagsfakta

Stockholmshem är ett av landets största bostadsföretag. Vi är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholm Stadshus AB. Stockholmshem bildades 1937 och sedan dess varit en av de största aktörerna i Stockholms utbyggnad och framväxt.

Stockholmshems vision är att erbjuda alla våra hyresgäster ett boende som på alla sätt och vis är Välkomnande, Bekvämt och Tryggt. Varje dag.

Kortfakta

  • Antal fastigheter: 404
  • Antal lägenheter: 27 966
  • Antal hyresgäster: närmare 60 000
  • Bostadsyta: drygt 1 700 000 kvm
  • Antal lokaler: drygt 3 800
  • Lokalyta: nästan 207 000 kvm
  • Årsomsättning: 2 723 miljoner kronor
  • Antal anställda: cirka 380

Affärsidé

Stockholmshem ska äga och hyra ut bostäder i Stockholm.

Stockholmshem ska skapa bästa möjliga förhållanden för hyresgästerna så att långa och goda hyresgästrelationer främjas.

Stockholmshem ska förvalta och utveckla fastigheterna så att god tillväxt i värde och kassaflöde uppnås.

Sidan uppdaterad 23 mars 2021.