Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Testa brandvarnaren i din lägenhet

Det sitter en brandvarnare i alla Stockholmshemslägenheter. Det är du själv som ska underhålla brandvarnaren och kontrollera att batteriet fungerar. Om din brandvarnare börjar pipa då och då utan anledning, betyder det att batteriet håller på att ta slut. Byt då batteriet så snart du kan.

Ha som rutin att göra ett test på Brandvarnardagen 1 december varje år.

En film om hur du kollar brandvarnaren och byter batterier:

Syntolkning av filmen

Har du en nyare modell av brandvarnare är den försedd med ett 10-års batteri och det ska inte bytas. Då ska du bara rengöra brandvarnaren och testa att den fungerar med jämna mellanrum.

Så här byter du batterier i brandvarnaren i bild och text:

Hand plockar ner en brandvarnare från taket

Lossa brandvarnaren från sitt fäste genom att vrida till höger.

Ett batteri 9 V pillas ut ur en brandvarnare.

Ta ur batteriet som sitter fast på baksidan av brandvarnaren och sätt dit det nya.

Piggarna på brandvarnarens batterilock måste hamna i rätt skåra.

När du sätter tillbaka brandvarnaren, se till att piggarna hamnar rätt i skåran. Vrid åt vänster tills den sitter fast igen.

Ett finger trycker på brandvarnarens testknapp.

Testa brandvarnaren genom att trycka på knappen. Släpp när det börjar pipa. Kontrollera också sensorn genom att blåsa ut en tändsticka under brandvarnaren.