Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Renoveringar steg för steg

När det är dags för en större renovering är det viktigt för oss att ta del av hyresgästernas synpunkter och förslag. Det gör vi i så kallade samråd. Därefter söker vi bygglov och handlar upp ett företag som genomför jobbet.

Vi har strategiska planer för alla våra drygt 400 fastigheters långsiktiga underhåll. Utifrån fastigheternas behov prioriterar vi löpande vilka åtgärder vi behöver göra. Det kan vara allt ifrån att underhålla tak, fasader eller tvättstugor, till större renoveringar då vi exempelvis byter husets rör för vatten och avlopp. För varje projekt gör vi detaljerade projektplaner, och vid större renoveringar i lägenheter och gemensamma utrymmen har vi också samråd med hyresgästerna. Vi undersöker alltid om det går att skapa fler lägenheter i huset, exempelvis genom att dela en stor lägenhet i två eller bygga om en lokal till lägenhet. 

Samråd

Tillsammans med representanter från Hyresgästföreningen och de som bor i huset har vi samrådsmöten, då vi diskuterar de delar av renoveringen som hyresgästerna kan påverka. Det kan vara gårdens utformning och gemensamma utrymmen som tvättstugor eller miljörum. När ledningar och rör behöver bytas i kök och badrum, måste ofta hela köket eller badrummet renoveras. Då tar samrådsgruppen fram förslag på renoveringspaket i olika prisnivåer.   

För att vi ska kunna göra renoveringen i lägenheter och gemensamma utrymmen behöver vi hyresgästernas godkännande. Om vi inte får godkännande kan hyresnämnden avgöra. 

Bygglov och upphandling

Nästa steg är att söka bygglov hos Stockholms stads stadsbyggnadsnämnd. När bygglovet är klart handlar vi upp ett företag som ska göra renoveringen. Bygglovsansökan och upphandlingen kan ta upp till ett år, förutsatt att bygglovet inte överklagas, då det tar längre tid.

Renoveringen startar

Vi planerar alltid för att renoveringen ska bli så effektiv och smidig som möjligt för de som bor i huset. I de allra flesta fall bor hyresgästerna kvar under renoveringen. Större renoveringar tar i snitt åtta till tio veckor per lägenhet. När vi behöver stänga av vattnet i kök och badrum ser vi ser till att det finns tillgång till vatten, toalett, dusch och möjlighet att värma mat under tiden. 

När renoveringen är klar står huset rustat för framtiden.