Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Bostadsanpassning

Behöver du eller någon i ditt hushåll, av hälsoskäl, hjälp med olika åtgärder i lägenheten? Det kan handla om att ta bort trösklar, förstärka belysning, montera en spisvakt eller bygga om badrummet till duschrum.

Då kan du ansöka om bidrag till bostadsanpassning hos Stockholms stads bostadsanpassningsavdelning. Bidraget finns för det ska vara möjligt att kunna bo kvar i sin bostad och leva så självständigt som möjligt. Det är till för personer med alla typer av funktionsnedsättningar, som till exempel rörelsehinder eller nedsatt syn.

Din läkare eller distriktssköterska kan också informera dig om bostadsanpassning och hjälpa dig att fylla i ansökningsblanketten.