Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Lägenhetsbyten

Möjligheten att byta sin lägenhet gäller alla som har ett förstahandskontrakt. I hyreslagen 35 § regleras vad som gäller vid lägenhetsbyten.

Du kan byta din lägenhet mot en annan hyresrätt. Förutsättningen för bytet är att du avstår från din nuvarande bostad i syfte att skaffa en annan bostad. Enligt den praxis som finns idag kan byte till bostadsrätt eller villa endast ske i undantagsfall. Din möjlighet att byta till dig en annan bostad är också begränsad när det finns andra lediga bostäder på orten som du kan hyra.

Beaktansvärda skäl

Enligt hyreslagen måste du ha beaktansvärda skäl för att få tillstånd till lägenhetsbytet. Det kan till exempel vara att du på grund av ändrade familjeförhållanden behöver mindre eller större bostad. För att bytet ska godkännas krävs också att den som flyttar in hos oss på Stockholmshem har inkomst så att hyran kan betalas samt att det finns goda referenser från tidigare hyresvärd.

Till bytesansökan vill vi att du bifogar

  • ett personbevis som styrker din mantalsskrivningsadress
  • en inkomstuppgift, såsom aktuellt arbetsgivarintyg
  • de tre senaste lönespecifikationerna eller inkomst från A-kassa/pension för den eller de som ska flytta in hos oss
  • kopia på nuvarande hyresavtal för den eller de som ska flytta in hos hos.

Om du har fått lägenheten genom ett eget lägenhetsbyte så krävs det starkare skäl för att ett nytt lägenhetsbyte ska kunna genomföras inom det första året sedan det tidigare bytet.

Skäl för uppsägning

Kom ihåg att det är mycket viktigt att du lämnar riktiga uppgifter i bytesansökan och att du, och de du byter med, verkligen flyttar på det sätt som ni har uppgivit i ansökan. Att lämna felaktiga uppgifter eller inte flytta på uppgivet sätt kan vara skäl för uppsägning av hyresavtalet.

Hyresinbetalning vid byten

Det är viktigt att den första månadshyran efter ett byte betalas via avin som är adresserad till den nya hyresgästen. Betalas hyran via den avflyttande hyresgästens avi, autogiro eller e-faktura överförs inte pengarna automatiskt till den nya hyresgästen som då riskerar att få ett inkassokrav.

Frågor?

Kontakta bostadsuthyrningen som du når via kundtjänst.