Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Lägenhetsbyten

Du behöver alltid vårt och den andra hyresvärdens tillstånd för att få byta bostad med någon.

Möjligheten att byta sin lägenhet gäller alla som har ett förstahandskontrakt. I hyreslagen 35 § regleras vad som gäller vid lägenhetsbyten.

Du måste ha bott i lägenheten i ett år för att få byta den. Det gäller även den du vill byta med. Vi kan inte hantera byten som ligger långt fram i tiden. Ungefär tre månader innan datumet för det tänkta bytet är det lämpligt att göra bytesansökan.

Du kan bara byta din lägenhet mot en annan hyresrätt. Förutsättningen för bytet är att du avstår från din nuvarande bostad i syfte att skaffa en annan bostad. Det är inte tillåtet att byta sin hyresrätt mot en bostadsrätt eller villa. Din möjlighet att byta till dig en annan bostad är också begränsad när det finns andra lediga bostäder på orten som du kan hyra.

Vill du byta med någon som också bor hos Stockholmshem? Då behöver ni bara fylla i en ansökan, inte varsin.

Beaktansvärda skäl

Enligt hyreslagen måste du ha beaktansvärda skäl för att få tillstånd till lägenhetsbytet. Det kan till exempel vara att du på grund av ändrade familjeförhållanden behöver mindre eller större bostad. För att bytet ska godkännas krävs också att den som flyttar in hos oss på Stockholmshem har inkomst så att hyran kan betalas samt att det finns goda referenser från tidigare hyresvärd.

Det är du som bor hos oss idag som ska fylla i ansökningsformuläret. Tänk på att du måste ha en hel del uppgifter och handlingar för den eller de andra parterna i bytet till hands när du gör ansökningen. Ni måste alla också ha BankId för att kunna signera ansökningen.

I din bytesansökan måste du uppge eller bifoga:

  • ett personbevis som styrker mantalsskrivningsadressen för den eller de som ansöker om att flytta in hos oss
  • en inkomstuppgift, såsom aktuellt arbetsgivarintyg från den eller de som ansöker om att flytta in hos oss
  • personnummer, e-post och telefonnummer till samtliga i bytet
  • de tre senaste lönespecifikationerna eller inkomst från A-kassa/pension för den eller de som ansöker om att flytta in hos oss
  • kopia på ”Min UC”, som finns att beställa på www.minuc.se, för alla parter i bytet
  • kopia på nuvarande hyresavtal för den eller de som ansöker om att flytta in hos oss
  • kontaktuppgifter till den eller de andra hyresvärdarna i bytet.

OBS! När du som är hyresgäst hos oss fyllt i alla uppgifter och signerat ansökan får nästa person du angett i byteskedjan e-post med länk att gå in och e-signera. Innan alla parter i kedjan signerat ansökan kan vi inte handlägga den.

På iPhone öppnas Safari automatiskt

Om du använder iPhone så öppnar BankID-appen automatiskt Safari efter signeringen oavsett vilken webbläsare du började med.

Istället kan du välja "BankID på annan enhet" och öppna BankID-appen manuellt, signera och sedan själv växla tillbaka till webbläsaren.

Det går även att öppna signeringen på en dator, välja BankID på annan enhet och signera från telefonens BankID. 

Skäl för uppsägning

Kom ihåg att det är mycket viktigt att du lämnar riktiga uppgifter i bytesansökan och att du, och de du byter med, verkligen flyttar på det sätt som ni har uppgivit i ansökan. Att lämna felaktiga uppgifter eller inte flytta på uppgivet sätt kan vara skäl för uppsägning av hyresavtalet. 

Det är ett brott att sälja eller köpa ett hyreskontrakt, till exempel att ta betalt för sin hyresrätt i samband med ett lägenhetsbyte. Det är också förbjudet att betala en hyresgäst, svartmäklare eller annan person för att få ett hyreskontrakt. Straffet för att sälja eller köpa ett hyreskontrakt är böter eller fängelse.

Hyresinbetalning vid byten

Det är viktigt att den första månadshyran efter ett byte betalas via avin som är adresserad till den nya hyresgästen. Betalas hyran via den avflyttande hyresgästens avi, autogiro eller e-faktura överförs inte pengarna automatiskt till den nya hyresgästen som då riskerar att få ett inkassokrav.

Frågor?

Kontakta bostadsuthyrningen som du når via kundtjänst.