Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Stockholmshusen

Stockholmshusen är en satsning för att öka byggtakten och möta det stora behovet av fler bostäder i staden. Tillsammans med Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholms stad bygger vi tusentals nya hyreslägenheter.

Stockholmshusen är en satsning för att effektivt bygga tusentals nya hyreslägenheter.

Patrik Andersson, chef Bygg och teknik

Målet är att bygga effektivare och till lägre produktionskostnader över tid. Stockholmshusen inspireras av klassisk stockholmsarkitektur och kännetecknas av träklädda entréer, fönsteromfattningar och dörrhandtag som utformats av konstnärer.

Stockholmshusen är ett samarbetsprojekt mellan de allmännyttiga bostadsbolagen, stadens tekniska förvaltningar och privata byggentreprenörer.