Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • Vardagsrum
    Bilder från en fyra i ett Stockholmshus på Folkparksvägen i Solberga (Karneolen). Foto: Gustav Kaiser.
  • Kök i lägenhet
    Bilder från en fyra i ett Stockholmshus på Folkparksvägen i Solberga (Karneolen). Foto: Gustav Kaiser.
  • Balkongdörr mot balkong
    Bilder från en fyra i ett Stockholmshus på Folkparksvägen i Solberga (Karneolen). Foto: Gustav Kaiser.

Stockholmshusen flyttar in

Stockholmshusen är ett av Stockholm stads största utvecklingsprojekt med målet att bygga tusentals nya hyresrätter. För att nå dit har många av stadens krafter gått ihop och arbetar tillsammans.

Målet med Stockholmshusen är att spara tid och minska kostnaderna genom att upprepa gestaltningen, bygga seriellt och jobba med överlappande processer. Husen byggs med höga krav på hållbarhet och effektiv energiförsörjning och det ska vara enkelt att resa klimatsmart genom cykel- och bilpooler.

Resultatet är hus där du kan leva bekvämt, modernt och hållbart.

Genomtänkt koncept

Stockholmhusen är välritade hus med stor omsorg om detaljer och i samklang med den omkringliggande bebyggelsen. Husen kan byggas i kombinationer av lamellhus och punkthus likväl som i kvartersbebyggelse, alltid i samklang med Stockholms byggnadstradition.

Ett gestaltningsprogram ger riktlinjer för hur husen ska se ut utvändigt. Oavsett var de byggs. Karaktäristiska kännetecken är till exempel de välkomnande, träklädda entréerna med sittbänk, fönsteromfattningar med relief i putsen och dörrhandtag som utformats av konstnärer. Alla hus har också en markerad bottenvåning med en avgränsande skuggfris. Ett klassiskt arkitektoniskt grepp som ger stadskänsla.

Gestaltningsprogrammet har tagits fram i samarbete mellan bostadsbolagen, konceptarkitekter och Stockholm stads tekniska förvaltningar. Hösten 2021 presenterades ett nytt gestaltningsprogram för Stockholmshus i 60-70-talsmiljöer.

En gemensam process

Stockholmhus ska byggas snabbare, effektivare och till lägre produktionskostnader över tid. Det förutsätter en smidig, samordnad plan- och byggprocess med ett nära samarbete mellan alla aktörer. Genom att jobba parallellt med överlappande processer kan ledtider kortas och den totala tiden från idé till färdigt hus kan halveras från åtta år till fyra år. De fyra första färdiga projekten har haft en produktionstid på 4,6 år.

Den seriella produktionen av husen i kombination med den stora volymen, ger både återupprepningseffekter och stordriftsfördelar som minskar kostnaderna över tid och möjliggör lägre hyresnivåer än nyproduktion generellt. 

Dock är varje plats unik, både markförutsättningar och projektvolymen har stor betydelse för kostnaderna i det enskilda projektet. Ramavtal har tecknats med tre entreprenörer som bygger husen – NCC, Skanska och Lindbäcks. 

För att hålla produktionskostnaderna nere byggs det inte några förråd eller allmän tvättstuga i en källarvåning. Alla lägenheter förses istället med tvättmaskin och torktumlare och har förrådsutrymmen i lägenheterna. Det minskar kostnaderna och bidrar till att en större andel av huset kan användas för lägenheter.

Hållbart byggande

Stockholmshus byggs efter de höga krav som staden ställer på nyproducerade hus i staden och planeras med omsorg om människorna som ska bo i dem. Husen byggs med ambitionsnivå Miljöbyggnad silver. Flera av husen har gröna tak eller solceller på taken. Klimatsmarta tjänster, som bil- och cykelpool, kommer att erbjudas de boende i flera projekt.

Här byggs Stockholmshus

I projektet finns cirka 3 300 nya hyresrätter i process, från marktilldelning till färdiga detaljplaner och inflyttade – sammanlagt 25 projekt. Pågående och planerade projekt finns främst i söderort, som Farsta, Rågsved, Västertorp och Älvsjö samt i västerort, som Tensta och Hässelby.

Kommande projekt för Stockholmshem